(اوشنو)اشنویه: وام بانکی، مشوق عضویت دانش‌آموزان در بسیج*****

آذوح: ستاد پشتیبانی و هماهنگی بسیج دانش‌آموزی جهت "بسیج کردن دانش‌آموزان آذربایجانی"، وام کم‌بهرە بە دانش‌آموزان شهرستان اشنویە وعده می‌دهد.
"قرارگاه بسیج سازندگی"شهر اشنویە طی بخش‌نامەای کە بە حوزە بسیج مدارس اشنویە ابلاغ نموده، عضویت دانش‌آموزان در بسیج دانش‌آموزی با حق اعطای وام و تسهیلات بانکی همراه است.
این منبع افزود: این طرح بە شیوەای گستردە در پایگاه مقاومت مدارس شهر اشنویە در میان دانش‌آموزان تبلیغ شده و این امر موجبات نگرانی خانوادەهای دانش‌آموزان را فراهم آوردە است.
شهروندان آذربایجانی در اشنویه ضمن محکوم کردن این نوع "ترفند" مقامات دولتی، اقدام مزبور را تلاشی جهت اغفال دانش‌آموزان تلقی می‌کنند.
آذوح
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn