درخواست دو تشکل کارگری برای آزادی فوری رضا شهابی*****

آذوح: دو تشکل کارگری در ايران خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و معالجه او شدند.
آقای شهابی ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان،‌ پنج سال محروميت از فعاليت های سندکايی و پرداخت هفت ميليون ريال جريمه محکوم شد.
گزارش های قبلی حاکی از وخامت وضعيت جسمانی اين فعال کارگری در زندان و انتقال او به بيمارستان در سال های اخير بود.
سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزيينات با اشاره به اين وضعيت خواستار آن شده اند که رضا شهابی پس از آزادی بتواند از معالجه لازم برای بهبودی سلامتی اش برخوردار شود.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn