شهرستان ترک نشین رامیان ــ شیروانلی

یک ضرب المثل ترکهای خراسان می گوید “بختیم – بختیم آدیمی سنه تاخدیم” و مهاجران  دارند ما را مهاجر و غیر بومی می نامند و گویا ضرب المثل و حکایت “داغداکی گلیب باغداکینی قووور” در جریان است.
بر خلاف تصورات، خیالات و ذهنیات دوران رضا شاه و محمد رضا شاه، شهرستان های مانه و سملقان، بجنورد، شیروان، فاروج، قوچان، دره گز، کلات نادری، اسفراین، جوین، چاغاتای (جغتای)،چک انه (چکنه)، بام صفی آباد، سبزوار، نیشابور و … از ایام قدیم سرزمین مادری ترکان خراسان بوده و امروز نیز است.
به غیر از مناطق ترک نشین خراسان، ساکنان برخی از شهرستانها، بخش ها، دهستانها و روستاهای استان گلستان و سمنان نیز از ترکان خراسان هستند که در سری نوشته های (با ترکان خراسان بیشتر آشنا شویم) به معرفی آنها آنها خواهیم پرداخت.
شهرستان ترک نشین رامیان
شهرستان رامیان از شهرستان های استان گلستان است و مرکز آن شهر رامین می باشد. این شهرستان با  ۷۸۰ کیلومتر مربع مساحت  از شمال به شهرستان گنبد کاوس، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان آزادشهر و از غرب به شهرستان علی آباد محدود  می شود. شهرستان رامیان حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و اکثرا از ترکهای قارا اؤیلو (گرایلی) هستند.
در خصوص ساکنان بومی شهرستان رامیان، تورک ستیزان مانند”کشف درخت هخامنشی در خراسان” چیزهای عجیب و غریبی کشف می کنند و برای نمونه آنها گاهی “بومیان آرامی و سامی نژاد” و بعضا “بومیان تات” در شهرستان رامیان کشف می نمایند و این کشفیات را باید مثل ”کشف درخت هخامنشی در خراسان” به حساب افتخارات تورک ستیزان واریز کرد.
اسامی ترکی طایفه‌ها، روستاها، رودخانه‌ها، تپه‌ها و … در شهرستان رامیان و اسامی ترکی محله های شهر رامیان سند مالکیت ترکان بر آن شهرستان نشان می دهد و به عالم می گوید: بومیان شهرستان رامیان تورک بودند و اسامی را به زبان ترکی نامگذاری نموده اند.
محله های قدیمی شهر رامیان: بای اوبا، آغ اؤیلو، کؤپکلی، داغلی و
مانند شمال خراسان، ترکهای  ترکهای قارا اؤیلو (گرایلی) بومیان شهرستان رامیان بودند و جنگ های صفویان، افشارها و قاجاریان با ازبک ها و خوانین خوارزم و خیوه و عدم تمایل ترکان قارا اؤیلو به جنگ با  ازبک ها و خوانین خوارزم و خیوه کوچ دان برخی از طایفه های تورک از خراسان بزرگ به آذربایجان و از آذربایجان به خراسان باعث گردید و برای مثال  فیزیل باش ها و شاهسون های شهرستان رامیان در جابجایی طایفه های تورک و در زمان صفویان و افشارها وارد آن منطقه شدند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn