ضرورت اخراج کردان شورشی از آذربایجان

برای پاسخ به عثمان احمدی نماینده تروریسم کردان ضرروری دیدم که چند نکته را بیان کنم. کردان تروریست با همکاری دولت انگلستان و شوونیسم فارسی در تعدادی از شهرهای آزربایجان مانند ساوجبلاغ (مهاباد) و بئی کندی (بوکان)، بانه و سقز بطور غیر قانونی ساکن شده اند و گویا دلشان برای یک جنگ خونین می طپد. کسروی در کتاب تاریخ هیجده ساله آزربایجان در مورد ورود غیر قانونی کردان آدمکش به شهرهای ساوجبلاغ، بی کندی (بوکان) و بانه چنینی می نویسد:
" در آذربایجان چنانکه گفتیم جنگ از دو جا آغاز شد که یکی از مرز بازرگان و از سوی ارومی و دیگری از مرز بانه و سوی ساوجبلاغ بود". (تاریخ هیجده ساله آذربایجان - جلد دوم - صفحه 600). (می بینیم که در زمان کسروی شهر بانه جزئی از خاک آذربایجان بود)
"چنانکه گفتیم در همین روزها در پیرامون ساوجبلاغ (مهاباد) نیز آشوب و ناایمنی می بود و کردان عثمانی از آنسو پیش آمده در آبادیها کشتار و تاراج میکردند". (تاریخ مشروطه ایران - جلد اول - صفحه 425)
" کردان در آبادیهای بیرون ساوجبلاغ (مهاباد) آنچه توانستند دریغ نگفتند. آبادیها را ویران گردانیده، کسان بسیاری را خون ریختند. سپس بیشرمی را از اندازه گذرانیده، به فرمانفرما پیام فرستادند که شهر را بما بازگزار و برو .... با این حال کردان کاری از پیش نبرده، باز گشتند. ولی در دیه ها همچنان تاراج میکردند و راهها را بسته بودند. (تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - صفحه 539)
 بر طبق اصل کنوانسیون ژنو، اگر مهاجر یا پناهنده در کشور میزبان به اعمال غیر قانونی نظیر شورش، جنایت یا قاچاق مشغول باشد، کشور میزبان این حق را دارد که آن پناهنده ها را بیرون کند. کردان مهاجر در آزربایجان جنوبی مخصوصاً در آزربایجان غربی تمام اعمال غیرقانونی مانند جنایت، شورش و قاچاق انجام میدهند و بیشرمی را تا بدانجا رسانده اند که در صدد مصادره خاک مقدس آزربایجان هستند. این حق آزربایجان است تا کردان مهاجر شورشی و قاچاقچی را از خاکش اخراج کند. حکام شاه و شیخ در ایران شوونیستی نیز همیشه کردان سنی مذهب را بطور غیرقانونی در آزربایجان اسکان میدهند. در استان همدان تعدادی کرد مهاجر آمده اند که شغلشان دستفروشی یا عملگی است و چون خانه ندارند شبها در پارکها میخوابند اما احزاب تروریست کردی، حتی آن کردان سرگردان مهاجران در همدان را در نقشه کثیف و جعلی کردستان بزرگ قرار میدهند! اکنون که شاهدیم حتی ورود چند نفر کرد دستفروش باعث میشود که احزاب کردی، آن منطقه را کردستان بنامد، پس چرا باید بیکار بنشینیم؟
جنایات کردان در آزربایجان جنوبی کاملاً پیداست. طوریکه سازمان جاسوسی آمریکا سیا اعلام داشت که کردان پژاک از طریق قاچاق مواد مخدر ارتزاق میکنند. تمام سازمانهای حقوق بشر نیز گروهکهای کردی مانند، کومله و پژاک را تروریست نامیدند. کافیست ما ملت آزربایجان بجهان  اثبات کنیم که کردان ساکن در آزربایجان مهاجر هستند. در آنصورت برطبق کنوانسیون ژنو میتوانیم تمام کردان شورشی را از خاک آزربایجان بیرون کنیم.
برای اثبات مهاجر بودن کردان در خطه آزربایجان مدارک کافی موجود است. بایستی این مدارک را جمع آوری، دسته بندی کرده و به اطلاع سازمانهای ملل و حقوق بشر رساند. آنوقت بر طبق اصل کنوانسیون ژنو می توانیم  آن مهاجران نمک نشناس، غیرقانونی شورشی و قاچاقچی را از آزربایجان بیرون کنیم. فقط نشستن و نغ زدن دردی را دوا نمیکند. باید کارهای اساسی کرد. بایستی مدارک لازم همه یکجا گردآوری شوند. بعداً آن مدارک را باید به چند زبان مهم ترجمه آن و ترجمه ها را در سطح بین الملل پخش کرد.
دلایل پایه مهاجر بودن کردان در آزربایجان بدینگونه اند:
1 . شناسنامه اغلب کردان ساکن آزربایجان، صادره از آزربایجان نیست. حتی آنهایکه اخیراً شناسنامه آزربایجانی گرفته اند، شناسنامه های پدر مادرهایشان صادره از آزربایجان نیست. با رو کردن شناسنامه های کردان ساکن آزربایجان میتوان مهاجر بودن آنها را ثابت کرد. فقط در زمان محمد خاتمی رئیس جمهور قبلی، بیش از 124 هزار کرد عراقی در آزربایجان غربی ساکن شدند که روزنامه همشهری در آنزمان نوشته بود (باید شماره آن روزنامه را پیدا کرد). کردهای عراقی ساکن آزربایجان غربی بعلت داشتن دو پاسپورت، دوبار شمارش میشوند. یکبار بعنوان کرد ایرانی و یکبار بعنوان کرد عراقی! 
2 . در کتابهای "تاریخ هیجده ساله آذربایحان" و "تاریخ مشروطه ایران" خیلی واضح اثبات میکند که اغلب کردان در دوره مشروطه کاملاً غیرقانونی با آدمکشی و جنایت از کشور عثمانی وارد خاک آزربایجان شدند. تمام قسمتهای لازم در آن مورد باید جمع آوری شوند. این بنده حقیر قسمتهایی را جمع آوری کردم اما باید همه قسمتها جمع آوری شوند.
3 . در کتابها، روزنامه ها و مقالات قدیمی بسیار دیگری نیز مدارکی از حمله کردان عثمانی به خاک آزربایجان جنوبی و شمالی موجود است. خاطرات دکتر پاکارد آمریکائی – خاطرات ژنرالهای روس در جنگ مشروطه – روزنامه های روسیه و شوروی در عهد مشروطه – روزنامه ها و کتابهای بسیاری در ترکیه که از عهد عثمانی مانده اند و بعضی بعربی نوشته شده اند. هر متخصص آزربایجانی باید لااقل یک منبع را بررسی کرده و نتایج را منتشر کند و بعداً همه مدارک معتبر باید بصورت کتابی چاپ شوند تا نیت کردان طمعکار رسوا شود.
 4 . عکسهای تأیید شده از حملات نظامی کردان به آزربایجان شمالی و جنوبی باید گردآوری شوند. مثلاً در روزنامه معتبر نیویورک تایمز شماره (1915، 24،1) عکسی از حمله سواره نظام کردان به آزربایجان شمالی را نشان میدهد– حضور چندهزار کرد در خطه خراسان شمالی و خراسان رضوی اثباتگر مهاجر بودن آن طایفه است زیرا آنجا دیگر از سرزمین کردها بسیار فاصله دارد و مدرک خوبیست که کردها به همه جا مهاجرت کردند و بومی نیستند. حضور چند هزار کرد در کشور گرجستان اثباتگر مهاجر بودن آن طایفه در بسیاری از کشورهاست ولی چون آزربایجان جنوبی با کردستان عثمانی همسایه بود و بخاطر همسایگی، جعل تاریخ و جا کردن خودشان در خطه آزربایجان برایشان آسانتر است.
5 . نقشه های چاپ شده از سرزمینهای کرد نشین در کتابهای قدیمی همه میتواند مدارک معتبری برای مهاجر بودن کردان در خطه آزربایجان باشند. حتی شهرهای سنندج، مریوان، کامیاران، پاوه خاک آزربایجان هستند. به نقشه قدیمی معتبر شماره 2 دقت کنید تا ببینید که در نود سال گذشته حتی یک شهر کرد نشین در ایران نبود. ممکن است که فقط چند نفر کرد مهاجر پراکنده در طلب کار به ایران آمده بودند.
6 . تلاش سیاسی بریتانیا برای جدا کردن دو منطقه تورک نشین ترکیه و آزربایجان جنوبی در تمام کتابهای قدیمی نوشته شده و باید همه گردآوری شوند. بریتانیا میخواهد با معرفی کردن آزربایجان غربی بعنوان کردستان، با یک تیر دو نشان بزند. یکم آنکه دو کشور ترک نشین ترکیه و آزربایجان را از هم جدا بکند. دوم آنکه کشور جعلی ارمنستان محاصره با تورک را با کشور جدید غیر تورک همسایه بکند. در صورت استقلال آزربایجان جنوبی، کشور جعلی ارمنستان در محاصره تورک در می آید و ایزوله می ماند، بهمین خاطر میخواهند در آن میان کردستانی بسازند تا با ارمنستان همسایه شود و ارمنستان جعلی ایزوله نماند. به نقشه قدیمی 2 دقت کنید تا ببینید که ارمنستان واقعی کجا بود. استانهای وان و دیار بکر ارمنستان معرفی شده اند نه کردستان. 
7 . کتیبه های باستانی بسیاری در استانهای همدان و کرمانشاه بر سینه کوه حک شده اند که در همگی از کشور ماد (آزربایجان) سخن میگویند. کردها بیشرمانه میخواهند حتی با جعل تاریخ، خودشان را در کشور ماد باستان جا دهند تا آن کتیبه ها را مصادره کنند. اما نقشه های قدیمی اثبات میکند که کردان در شهرهای سلیمانیه، اربیل، دهوک، حسکه، ماردین، در فاصله بسیاری از کشور ماد میزیستند و بعداً در زمان نهضت مشروطه بخاطر جنگ داخلی در ایران از فرصت سوء استفاده کنان با نسل کشی مردم تورک آزربایجان، خاک تورکان را غیر قانونی اشغال کردند.
8 . نام بعضی روستاها، رودخانه ها، شهرها، کوهها و دیگر مناطق استان جعلی کردستان بزبان تورکی هستند و اثبات میکند که آن منطقه در گذشته مال تورکان آزربایجان بود. مانند شهر سقز، رودخانه قیزل اوزن، قشلاق بلاغ، قمه چکی، قره سو در قره طوره، تومار قمیش
9 . نبودن هیچ نامی از کرد و کردستان در تاریخ قدیمی ایران. کردان میخواهند با کلمات بازی کنند و از کلمه کردستان که در زمان عثمانی در کشور عثمانی استفاده میشد برای استان جعلی کردستان ایران مثلاً که تاریخ بسازند. لغت کرد و کردستان، در زمان عثمانی بکار رفته و هیچ زمان در ایران کنونی بکار نرفته. کردان هیچ مدرکی ندارند که در خاک ایران کنونی حضور داشتند. در ایران زمان ساسانی حضور داشتند منتها در منطقه تیسفون که شمال عراق است.
10 . حتی یک استان در ایران، عراق، ترکیه و سوریه نیست که تمام جمعیت آن کرد نشین باشد. استانهای غالباً کرد نشین وجود دارند ولی استان تماماً کردی نشین نیست. استان جعلی کردستان ایران در زمان قاجار خاک آزربایجان بود. ممالک محروسه ایران آنزمان فقط شش مملکت بود. استان جعلی کردستان امروز نیز سه زبانه است. شهرهای بیجار، قروه، دیوان دره، اکثریت ترک شیعه هستند. شهرهای سقز و بانه دو زبانه تورک  و کردی و دو مذهبی شیعه و سنی هستند. شهر سنندج سه زبانه است که شامل کرد سنی، ترک شیعه، و لرهای شیعه است – استان کرمانشاه چهار زبانه است که بدینگونه اند: لک شیعه، کرد شیعه، تورک شیعه(در شهر سنقر)، لر پشتکوهی شیعه – استان اربیل در عراق چهار زبانه است که بدینگونه اند: کرد سورانی، لری، تورکی، آسوری مسیحی – استان سلیمانیه در عراق سه زبانه است که بدینگونه اند: کردی، لری، تورکی –  استان دهوک در عراق دو زبانه است که بدینگونه اند: کردی یزیدی کرمانجی، آسوری مسیحی – استان کرکوک عراق عمدتاً تورک نشین است، کردان و اعراب اقلیت و مهاجر هستند–  استان حسکه در سوریه سه زبانه است که بدینگونه اند: کردی، آسوری مسیحی، عربی – تمام استانهای مثلاً کرد نشین ترکیه تماماً دو زبانه یعنی کردی و تورکی هستند. می بینیم که کردها در منطقه پخش و پلا هستند و همگی از شمال عراق به اطراف پراکنده شدند زیرا زاد و ولد در بین آنها زیاد است و منطقه کوچک و فقیر آنها ظرفیت کافی ندارد. کردان با همسایگان غیر کرد ازدواج و فرزندان دو نژاده را بزور کرد معرفی میکنند تا بدینگونه سیاهی لشکر کردان بیشتر شود. اما همان فرزندان دو نژاده هیچگونه عرق کردی ندارند. بنده سربازیم را در کرمانشاه گذراندم و شاهد بودم که بارها همدوره های کرمانشاهی من، خودشان را دو رگه کردی و تورک یا کوردی و لری می نامیدند و وقتی می پرسیدیم که بیشتر خودتان را کرد میدانید یا تورک یا لر؟ جواب میدادند که عرق افراطی به هیچکدام ندارند. بعضیها هم بشوخی می گفتند که طرفدار رگ ثروتمندند، هر کدام ثروتمند تر باشد طرفدار آن نژاد خواهیم شد!
تازه وقتی می گوییم زبان کردی یا لباس کردی آنهم یک واژه بی معنی است. بنده شاهد بودم که کردان شهرهای مختلف با همدیگر بزبان فارسی صحبت میکردند زیرا زبان کردی هم را نمی فهمیدند! و لباسهای محلی و کلاههای کردان کرمانشاه با کردان سنندج متفاوت است، طوریکه هیچ شباهتی وجود ندارد. پس وقتی میگوییم کرد، بیشتر با یک لغت سیاسی که ابداع بریتانیا است طرفیم نه واقعاً با نژاد کردی. احزاب کردی، طایفه زازاها را بزور از کردان مینامند در حالیکه بنده با آنها در ترکیه صحبت کردم و آنها هیچگونه عرق کردی ندارند و خودشان را کرد نمیدانند. احزاب کردی طایفه بسیار پرجمعیت لکها را کرد می نامند، درحالیکه لکها، خودشان را لر مینامند. در کتاب "گلزار ادب لرستان" نویسنده معروف لکی، طایفه لکها را لر معرفی کرده ولی با این وجود کردان دست بر دار نیستند و بطمع اشغال خاک لکها، آنها را بزور کرد مینامند! طایفه بسیار پرجمعیت کردان یزیدی در عراق و ترکیه از کردان مسلمان بشدت نفرت دارند بطوریکه همیشه در حال جنگند. اکثریت جمعیت کردان استان دهوک را یزیدیها شامل میشود که حتی با کردان مسلمان اجازه ازدواج ندارند. احزاب کردی این موضوعات را سانسور میکنند. لهجه های کردی آنقدر متفاوتند که معمولاً زبان همدیگر را نمی فهمند و مجبوراً بزبان رسمی کشور ساکن صحبت میکنند. می بینیم که کردان حتی با خودشان مشکل دارند. طایفه کردان که زندگی را معمولاً با راهزنی، قاچاق و آدمکشی میگذرانند در حدی نیستند که قادر باشند وجبی از خاک آزربایجان را اشغال کنند، اما پشت سر آنها بریتانیای حیله گر ایستاده و اگر ما ملت تورک غفلت کنیم، بریتانیا خاک ما تورکان را با آنها معامله میکند.
یکی از روشهای جدیدیکه کردان تازگیها مد کرده اند اینست که در یو تیوب ویدئوهای زیبا از رقصهای آزربایجانی قرار میدهند، و بجای موسیقی تورکی، یک موسیقی گوشخراش کردی، جایگزین میکنند و آنرا رقص کردی معرفی میکنند و مثلاً  زیرش مینویسند، رقص کردی قوچانی! و بدینطریق میخواهند خلأ فرهنگی کردی را با دزدیدن فرهنگی آزربایجانی پر کرده و در جهان برای خودشان وجهه بتراشند.
اخیراً در جمهوری آزربایجان، یکسری دستهای پشت پرده، خوانندگان خود فروش تورک را تشویق به اجرای آهنگهای کردی میکنند و این کار سخیف در حال مد شدن است! خوانندگانی مانند «رویا آیخان» و «عزت باقرف» به سفارش مافیای ترکیه که در جمهوری آزربایجان رخنه کرده، این کارهای سخیف را انجام می دهند تا از جیب آزربایجان به کردان وحشی ترکیه رشوت دهند! باید هم مافیای ترکیه و  هم آن خوانندگان خود فروش آزربایجانی رسوا شوند.
http://www.youtube.com/watch?v=_1A3A2WPguk
http://www.youtube.com/watch?v=qsau4K4nFb4
کردان بسیار وحشی و پر رو هستند. اگر رو بدهی جستورتر میشوند و اگر جلویشان بایستی مانند موش ترسو فرار میکنند. پس با شجاعت جلو آن کردان وحشی و بی تمدن باید ایستاد. فراموش نکنید، هر محقق آزربایجانی باید قسمتی از تاریخ جنایات کردان را از کتب معتبر جمع آوری کرده و منتشر کند و بعداً همه را یکجا در کتابی چاپ کنیم و جنایات آنها را به جهان معرفی کنیم. دولت بریتانیا هم میفهمد که اگر بیشتر از این از آن کردان وحشی حمایت کند، پای خورش بیشتر بمیان کشیده میشود.
در لینک زیر قسمتی از جنایات کردان در آزربایجان از کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ هیچده ساله آزربایجان، گردآوری شده و منتظر جمع آوری بقیه اسناد هستیم.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn