گوناز تی وی و عارف بئی کسگین و برداشتهای من بخش یک- علی سلیمانی

گرچه نمی خواستم در این مباحث ورود نمایم اما بعضی بد اخلاقی هائی که از افراد غیردر سوء تفاهمات بوجود آمده مابین جناب عارف و گوناز تی وی اخیرا اتفاق افتاده، مرا بر آن وا داشت که در این خصوص مسائلی را به عرض دوستان برسانم:
آن چیزی که واقعا مایه تاسف است ورود و اظهار نظر عده ای افراد غیر مسئول و حتی افرادی که در حرکت ملی آذربایجان دارای هیچ نقشی نداشته اند، بود. آن هم تخریب دوستانی که سالهای سال در این حرکت کار کرده و از همه چیز خود گذشته اند واقعا مایه تاثر بوده و هست .
با گذشت از همه آنها ورود افراد مختلف و ایجاد دسته بندی موجب شکاف عمیقی در این حرکت گردیده واکنون مانع وحدت نیروهای دلسوز ما شده و میشود.
بیش از همه چیز در وهله اول باید به این نکته متذکر شد که آیا دوستان واقعا به عواقب این امر اندیشیده اند که با این غرضهای شخصی موجود، چه شکاف عظیمی در حرکت ملی آذربایجان بوجود امده و میاید؟ و مبارزات ملی یک ملتی به کدام سمت و سوئی کشیده می شود؟
من در این امر به دنبال مقصر و کشف جرم و جنایت نبوده و نیستم و این صلاحیت را هم در خود نمی بینم اما در پی آن هستم که چه کسی شهامت و شجاعت آن را دارد که در این مقطع ، حرکت و مبارزات ما که مورد تفرق و تشدد قرار گرفته و میرود حیثیت حرکت ملی در میان توده ها و نیروهای جوان ما مورد شک و تردید قرار گیرد ، به خاطر مصالح و منافع حرکت ملی آذربایجان گام به جلو نهاده و همه چیز را بر آن ترجیح داده و حتی هجمه ها را به خود نادیده گرفته ودم فرو بسته و آن را به قضاوت مردم و فعالین حرکت چه در داخل و چه در خارج قرار دهد. لجاجت و عناد در این روند ، آن چیزی هست که دشمنان ما خواهان آن بوده و هستند.
عده زیادی از فعالین سابقه دار ما در حرکت ملی آذربایجان در خصوص گوناز خود شان را به کنار کشیده و متاسفانه از هر گونه اظهار نظری خودداری می کنند و ترجیح میدهند در این جنجالها در حاشیه قرار گیرند . با عده زیادی از این پیشکسوتان مستقیما و یا به نحوهای مختلف در ازتباط بوده و نظریات آنها را شنیده و از دیرباز نسبتا با تفکر آنها آشنایی دارم و عده ای جوان هم دراین ترکیب بندیهای ناخواسته قرار گرفته اند که این امر موجب شده به جان هم بیافتند، تاثرانگیزترین مورد این حوادث آن می باشد که دوستان ما ناخواسته نیروهای حرکت ملی آذربایجان را در برابر هم قرار داده اندو پتانسیلهای بالقوه ما را در خدمت اختلافات داخلی به کار گرفته اند بطوریکه از دشمن غافل شده ایم.
عده ای از دوستان می گویند این برخوردها ریشه در افکار و اندیشه ها دارد اما من هر چه موصوع را بر رسی کردم ، غیراز اغراض شخصی چیزی در آن ندیدم. مختصری از این جریانات را اختصارا عرض می کنم تا قضاوت کنید که کجای این جریانات تامل برانگیز منشا فکری می باشد غیر از تخریبات چه نامی میتوان بر آن نهاد:
1- نوشته بسیار ناپسندی در مورد (خانم م-م ) در فیس بوک منتشر شد و همین امر دست آویز گردید تا اختلافات شعله ور شود اما آن چیزی که قابل ذکر است: آنهایی که آن نوشته های غیر اخلاقی و حتی غیر انسانی را در خصوص (خانم م-م ) منتشر کرده بودند چه جوابی به وجدان خود داده و میدهند. حالا من کاری با آن ندارم که این خانم با وجود کمی سن شان به اتفاق شوهر محترمشان نقش زیادی در حرکت داشته و دارند و حالا به عنوان یک انسان به ایشان می نگریم در حالیکه واقغا ایشان را از شیرزنان این حرکت میدانم آیا این سمپاشی غرض شخصی نیست .
2- آنهایی که فحشهای غیر اخلاقی به اوبالی را در صفخه فیس بوک خود و لو اینکه ازطرف دیگران هم نوشته شده باشد جا میدادند مسئو لیت آن با صاحبان آن فیس بوده و آنها اخلاقا پاسخگو می باشند.
3- آنهایی که برای اوبالی کاریکاتور ساخته و شخصیت او را زیر سوال برده اند واقعا کارشان غیر اخلاقی بوده و هیچوفت این کار نمیتواند قابل توجیه باشد.
4- آنهایی که حریم شخصی و خانوادگی اوبالی را به نحوی زیر سوال برده کارشان به هیچوجه قابل توجیه نبوده و حتی لازم بود که دوستان رسما در برابر اینگونه موارد و بداخلاقی ها موضعگیری میکردند تا سلب مسئولیت میگردید .
5- صرف رفتن جناب عارف به زندان ، آن را تواب خطاب کردن واقعا غیر قابل قبول بوده و دور از اخلاق می باشد و جز تخریب چیزی نمیتوان برآن نام نهاد مگر آنکه فردی ادعا کند که بلی عارف چنین کاری را کرده و آن فرد هم واقعا مورد قبول فعالین حرکت بوده باشد در حالیکه نه چنین چیزی در حرکت مطرح بوده ونه کسی هم تا به حال چنین ادعایی داشته است .
6- جناب عارف به صرف اینکه در ترکیه زندگی میکند چسباندن ایشان به حزب حاکم واقعا غیر معقول می باشد حتی اگر چنین امری وجود هم داشته باشدایشان چگونه میتوانند برسیاست حزب حاکم بر یک کشور تاثیرگذار باشند واقعا این ادعا خنده دار و مضحکه ای بیش نمی باشد .
7- ادعای وابستگی یئنی گاموح به وزارت اطلاعات به قدری بی اخلاقی است که من نمیتوانم در باره آن حرفی بزنم. و ده ها موارد دیگر. اینها مسایلی بوده که متاسفانه از طرف دوستان ما مطرح شده اند بیش از آنکه چهره همدیگر را تخریب کنند اینها تاثیرات بسیار منفی بر حرکت ملی ما گذاشته و باز می گذارد. حدمات و تاثیرگذاری گوناز با گذشت از همه کم و کاستیها غیرقابل انکار بوده و اما باز اگر سیاست متعادلی در حرکت پیش میگرفت قطعا بیش از این میتوانست موثر و تاثیرگذار باشد و مخصوصا اگر گروههای مختلف فکری و سیاسی ما را در حرکت با هر عقیده وفکری مورد مشورت قرار میداد، شاید وضعیت حرکت ملی آذربایجان در چنین وضعیتی قرار نمیگرفت. احمد بئی اوبالی از معدود کسانی هست که نقش بسیار مفیدی در حرکت ملی داشته است و در مدیریت گوناز تی وی نیز باید بیشتر هوشیارانه عمل نماید چون تمام اتفاقات به پای او نوشته میشود. سخن دیگری که در خصوص گوناز تی وی قابل ذکر می باشد آن است اگر گوناز تی وی را احمد بئی ملک شخصی خود میداند در آن صورت هر کاری و لو اینکه به نظرما قابل قبول نباشد میتواند انجام دهد و کسی هم نمیتواند بر آن انتقادی داشته باشد و اما اگر آن را متعلق به حرکت ملی میداند باید آن را در خدمت افکار و اندیشه های مختلفی که در حرکت وجود دارد به کار گیرد .
عارف بئی با همه تضادهایی که در خط مشی خود با دیگران دارد با وجود آن ازموثرترین و فعالترین افراد این حرکت می باشد و شاید افکاری داشته باشند که مغایر اندیشه های ما است، این امر به منزله نفی حرکت نباید تلقی شود. حرکتهای موازی در داخل این جنبش، نباید به منزله حذف همدیگر تلقی شوند بلکه این امر در تکامل استراژی حرکت نقش موثری میتواند داشته باشد. اندیشه و برخوردهای حذفی آفت بزرگی میتواند برای این حرکت باشد که باید آن را پیش زمینه های استبداد در حرکت ملی تلقی کرد که حتی میتواند این جنبش را که میرود در میان توده ها فراگیر شود به انجماد کشانیده و به حرکتی جدا از توده تبدیل نماید چون موجب بی اعتمادی در میان توده ها شده و ناخوداگاه مرزبندیهایی میان توده ها و فعالین حرکت ایجاد می کند این امر یعنی مرگ حرکت ملی آذربایجان – دوستان بیایید این لکه ننگ راکه در خال شکل گیریست از دامن خود پاک کنیم .
حالا شما فکر کنید گوناز تی وی با همه فکرهای مختلفی که در حرکت وجود دارد و لو اینکه با افکار و اندیشه های آن مغایرت داشته باشد به شکل معقول با اختصاص برنامه هایی به ارایه ایده های آنها ، این تشکلها را را سازماندهی کرده و آنها را در کنار هم قرارمیداد، میدانید چه پتانسیل بزرگی را میتوانستیم در حرکت داشته باشیم ؟ آن وقت زمینه های کارکرد جمعی میتوانست در حرکت ملی آذربایجان شکل بگیرد متاسفانه در این امر ما غافل شدیم و این تنها گناه احمد اوبالی نیست ودر این خصوص گروههای سیاسی و حتی پیشکسوتان ما نیز در این امر مقصر هستند اما با توجه به اینکه احمد بئی اوبالی ابتکار عمل را در دست داشته و دارند بیش از همه دارای مسئولیت هستند. ارایه افکار و اندیشه های مختلف به جامعه را باید ارتقاو رشد و اعتلای سیاسی جامعه تلقی کرد آن چیزی که امروزه حرکت ملی ما بدان نیاز دارد.
ما در حرکت پیشکسوتان بزرگی مانند رسول اوغلی – علی ملازاده – محمد آزادگر – علیرضا اردبیلی – خانم افسانه فاضلیان – شیوا فرهمند – دکتر اصغرزاده- سلطان زاده – خشتی –دکترانصاری –دکترآراز سلیمانی – ماشالله رزمی - دکتراحمد یزدانی – معلم دانشمندم جناب احمد علیزاده - ضیا صدرو......... و مخصوصا جوانان توانمندی با افکار و اندیشه های مختلف که هریک آز آنها مفاخر ملی ما می باشند وما امروزه باید به وجود تک تک آنها افتخار کنیم که چنین شخصیتهای بزرگواری را داریم اما امروزه به دور از افکار و اندیشه های جناحی و فکری از تجربیات سازمانی آنها در پیشبرد حرکت ملی آذربایجان باید استفاده کنیم متاسفانه عده کثیری از اینها بر اثر عملکرد سهو ما اکنون در حاشیه بوده و هر یک به نحوی مورد بی احترامی قرار گرفته اند . امروزه ما باید خود را مورد آسیب شناسی قرار دهیم که چه عاملی موجب شده که این پیشکسوتان از ما و حرکت ملی (بیشترشان )بریده و در انزوا به سر میبرند و انهایی هم که در صحنه حاضرند هیچ سراغی از انها گرفته نشده و مورد مشورت قرار نمیگیرند ؟ متاسفانه هرکس به راه خود بوده و تنها به راه خود میرود، با این وضعیت حرکت ملی را ما به کجا می بریم؟ چرا نباید جاه طلبی ها را کنار گذاشته و با قرار گرفتن در کنار همدیگر حرکت ملی مان را از این بن بست خارج نموده و جانی تازه بخشیم. واقعا در موقع حساسی قرار داریم و ما ناچار به این هستیم که برای وحدت و یکپارچگی حرکت چاره ای بیندیشیم ما چاره ای جز این نداشته و نداریم و گوناز نقش بزرگی در این امر میتواند داشته باشد. بیایید به خاطر منافع ملی آذربایجانمان عناد نکنیم.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn