... ... حنجره جمهوری آخوندی فارس- آتابای همدانی

در مقاله قبلی با عنوان «خائنان به آذربایجان رسوا میشوند» نوشتم که جمهوری آخوندی فارس که در حال اضمحلال است سعی دارد از آخرین حربه اش یعنی جاسوسان بسیار حرفه ای و نفوذی هایش در بین رهبران استقلال طلب استفاده کرده تا بتواند زهر خود را به حرکات ملی استقلال طلب وارد کند. متأسفانه بسیاری از وب سایتهای آذربایجانی مقاله مرا جدی نگرفتند و بخیال آنکه من زیاده روی میکنم از نشر آن مقاله امتناع کردند و تنها وب سایت «آذوح» آنرا چاپ کرد اما با کلی سانسور!!! ... ... در ابتدا یک سایتی بود که مقالات سودمند بنفع آذربایجان را در آنجا جمع آوری و منتشر میکردند ولی بعدها معلوم گشت که این ... ...، شبکه جاسوسی و نفوذی بسیار حرفه ای جمهوری اسلامی ایران در بین تورکهای استقلال طلب بوده و هدفش این بود که ابتدا با انتشار مقالات آتشین علیه رژیم آخوندی فارس بتواند اعتماد رهبران تورک استقلال طلب را کسب کرده تا در روز مبادا برای جمهوری آخوندی فارس خدمت لازمه را بکند. امروز که جمهوری آخوندی فارس از هر طرف در محاصره است و پیروزی ملل غیرفارس بسیار نزدیک، بنابراین جاسوسان نفوذی در بین استقلال طلبان مجبور شده اند تا به وظیفه اصلی و پشت پرده خود عمل کنند. یعنی با وانمود کردن به استقلال طلبی، بطور غیر مستقیم از جمهوری آخوندی فارس حمایت کرده و حرکات ملی استقلال طلبان تورک را سست کرده و آنان را ناامید کنند.
تازگیها شاهدیم که در ... ... هیچ مقاله چندان با ارزشی بسود تورکان منتشر نمیشود و اگر اندکی دقت کنید متوجه میشوید که اغلب مقالاتش در جهت تقویت روحیه اکراد و تضعیف تورکان آذربایجان است. امروز در ... ... فقط مقالات کم اهمیت بسود آذربایجان منتشر میشود و اغلب مقالاتیکه بسود آذربایجان است سانسور شده و هدفش تضعیف روحیه تورکان است!!! چند نفر هم از اعضای سپاه پاسداران فارسی بعنوان نظر نویس با اسامی جعلی تورکی یا کوردی هم آمده اند تا با نوشتن نظرات ناامید کننده برای تورکان، مثلاً که روحیه استقلال طلبان تورک را تضعیف کنند!!! اینگونه روشها بسیار کهنه شده و از کار افتاده اند. اغلب مقالاتی که ... ... منتشر میکند، چرندیاتی است که جمهوری آخوندی فارس در جهت ایجاد تفرقه بین تورکان و اکراد منتشر میکند. یکسری شایعاتیکه حتی خود اکراد آن چرندیات را در وب سایتهایشان منتشر نمی کنند ولی ... ... بسور اکراد آنها را چاپ میکند!!! مثلاً اخیراً ... ... مقاله ای منتشر کرده که بعضی اکراد ادعا کردند که بابک خرمدین، تورک نبوده بلکه کرد بود!!!!! در هیچیک از وب سایتهای اکراد چنین چرت و پرتی چاپ نشده و فقط در یک فیس بوک مشکوک که وظیفه اش ایجاد جنگ بین تورکان و اکراد است، دیده شده . خب چنان شایعه کثیفی باید مدفون میشد، نه اینکه توسط ... منتشر شده تا معروف شود. ... ... که مقالات سودمند به حال تورکان را سانسور کرده و چاپ نمیکند، چرا تمام شایعات بسود اکراد و بضرر تورکان را چاپ میکند؟! چندی پیش ... ... یک یو تیوبی را تبلیغ میکرد که بسیار مسخره بود. و در تیترش هم نوشته بود: یک ویدئوی جالب، حتماً نگاه کنید. در ویدئو نشان میداد که یک شخص ناشناس در یک خانه فقیرانه در حال نواختن یک قابلمه کهنه است و بزبان کردی ترانه میخواند. در آن ویدئو هیچ چیز جالبی ندیدم و تعجب کردم که چرا ... ... آنهمه تأکیده کرده که جالب است و حتماً تماشا کنید!!! ولی وقتی به تیتر ویدئو دقت کرده دیدم نوشته که یکنفر کرد همدانی ترانه میخواهند!!! یعنی ... ... میخواهد بدان طریق شایعه پخش کند که شهر همدان کرد نشین است!!! آنهم در حالیکه حتی خود اکراد افراطی چنین ادعایی تاکنون نداشته اند، مگر آنکه جمهوری آخوندی فارس و ... ... بخواهند حرف در دهن اکراد بگذارند.
 شخصی بنام ... که واضح است از مسئولان خود ... ... است، مرتب به نظر نویسان تورک آن ... اهانت کرده و با الفاظ آزار دهنده آنها را فراری داده و اکنون که جمهوری فارس آخوندی در حال نابودیست چنان آهنگ ناامیدی سر میدهد که انگار چه اتفاقی رخ داده!!!
...
...
بچند نمونه از سخنان سخیف پاسدار ... ... ... ... توجه کنید.
پاسدار ... میگوید:
 حوادث اخیر نشان داد در خاورمیانه سه قطب شیعه و سنی و کورد حرف آخر را می زنند.
حوادثی که بر سر یمن توسط حوثی ها می آید دیر یا زود با همان روش در آزربایجان شمالی اجرا میگردد
گویا هنوز بر ما مسجل نشده که باخته ایم
چراغ تورک ها در همدان برای همیشه خاموش شده است
کوچکترین روزنه های امید ما کور شد. سیاست های فارسی خوب عمل کرد
ایران یعنی فارس یعنی شیعه
یونسی واقعیتی را گفت که ما نمی خواهیم آنرا قبول کنیم تورک ها در ایران هضم شدند
همدان بار سنگینی بر دوش آزربایجان بود با کم شدن این بار حداقل حرکت می تواند بدون این منطقه فکر های بهتر و عملی تری بکند
ملاحظه میکنید که برادر بسیجی ... ظاهراً خود را یک تورک ناامید معرفی میکند و میگوید که تورکان همدان هضم شده اند و باید آنجا را به فارسها داد تا بار دوش آذربایجان کم شود!!! قاعدتاً آدم نا امید حوصله نوشتن ندارد ولی این برادر بسیجی علیرغم نا امیدی چقدر هم پر حرف است و چندین صفحه نظر بر علیه تورکان نوشته و میخواهد با واژگان بچگانه اثبات کند که تورکان شکست خورده اند و باید همدان را به فارسها بدهیم تا بار دوش آذربایجان کم شود!!! و ... ... که جا برای چاپ مقالات بسود آذربایجان ندارد چقدر جا برای چاپ نظرات طولانی و سخیف برادر بسیجی ... دارد!!!!
حالا می فهمم که چرا ... ... مقالات مرا منتشر نمیکند زیرا ترسش از آنست که نتواند هویت طلبی تورکان همدان را انکار کند. انگار همین دیروز بود که نماینده استان همدان در مجلس آخوندی سخنش را با شعر تورکی آغاز کرد و نمایندگان فارس با عصبانیت به او تشر زدند ولی نماینده همدان اعتنا نکرد و شعر خوانی تورکیش را ادامه داد. جاسوسان ورشکسته ای مانند ... ... و شخصی بنام ... بدانند که نه تنها همدان همیشه تورک است و خواهد بود بلکه حتی در دورافتاده ترین دهات ایران نیز تورکان هویت تورکی خود را حفظ کرده اند. تورکان هضم نشده اند بلکه در استادیوم فوتبال تبریز با پلاکارت بیست متری اثبات کردند که آذربایجان جنوبی ایران نیست. آتش زدن پرچم ایران در آزربایجان جنوبی چنان باعث ترس پان فارسها شده که خواب از چشمشان پریده و به رجز خوانی افتاده اند. اگر ... ... مقالات مرا سانسور نمیکرد و چاپ میکرد، امروز جاسوسی بنام ... نمی توانست ادعا کند که تورکان همدان هضم شده اند. چندین بار مقالات بنده به ... ارسال شده و خودم در قسمت «مطالب آتی» ... مشاهده کردم و هرچند که رأی بسیاری هم آوردند ولی بعد از دو یا سه روز سانسور شدند!!! همه میگویند که مقالات من بسیار مؤثر و در عین حال تند و تیزه و معلومه که فارسها بسیار میسوزند و کپسول آتش خاموش کن لازمشان خواهد شد. اگر مقالات بنده از طرف کاربران مورد استقبال قرار گرفته و رأی بسیاری هم آورده پس چرا ... آنها را سانسور کرد؟!! بنظر میرسد که ... بیشتر از پان فارسها از مقالات تند و تیز من بدش می آید!!!
 برادر بسیجی ... در مورد مقاله بنده با عنوان «تجزیه ایران و اعلان استقلال کشورهای جدید» چنین نظر میدهد:
خیلی مشکوک است راستش خیلی اغراق کرده، کی و کجا فارسها ما را برای برده داری استفاده کرده اند. درست است که مشکل داریم با هم، ولی ظلمی که به ما شده همان زبان مادری ما هستش و بعضا تبعیض اقتصادی
...
...
برادر بسیجی ... عزیز، اگر تنها ظلمی که به ما شده فقط زبان مادری و بعضاً تبعض اقتصادی بوده، پس چرا بیخودی شما گلایه میکنید که تورکان هضم شده اند و شکست خورده اند و روزنه امیدشان کور شده است. چرا میگویی که حوادثی که بر سر یمن آمده بزودی بر سر آزربایجان شمالی هم خواهد آمد؟!! اگر ظلم فارسها بما فقط ظلم زبان مادری بوده، پس چرا نگران هستی که کوردها در آزربایجان ژاندرام شده اند؟! چه کسانی مهاجران کورد را به آزربایجان سرازیر میکند؟؟!! برادر بسیجی ... گمان میکند که بنده از «گوناز تی وی» هستم بنابراین در ادامه تشر زدن بمن میگوید: این گوناز تی وی، انگار مطالبش را اصلا بازبینی نمی کند. این مقاله خیلی آبکی و اصلا ناشیانه نوشته شده
اگر روی مقاله بنده کلیک کنید در می یابید که مقاله من علیرغم امتیاز آوری سانسور شده و فقط تیترش باقی مانده!
خب برادر بسیجی آقای ...، چطوره از گوناز تی وی، درخواست کنیم که بجای مقالات آبکی بنده که باعث وحشت پان فارسها شده، همانند ... ...، سرود ملی کردستان را بهمراه پرچمش چاپ کند!!!!!!!    
البته از این گونه چرند گویی ها اخیراً در ... ... زیاد مشاهده میشود و معلوم است که جمهوری آخوندی فارس کاملاً ترسیده زیرا مجبور شده تا از جاسوسان مخفی شده خود در بین استقلال طلبان تورک استفاده کند. ما ملت چهل میلیونی تورکان اسیر ایران خطاب به فارسها و نوچه هایش میگوییم که نه تنها تورکان هضم نشده اند. نه تنها تورکان شکست نخورده اند، بلکه تا پیروزی و استقلال فاصله چندانی نمانده و بزودی شوونیسم کثیف فارس را به زباله دان تاریخ می فرستیم همانگونه که شاه فاسد را فرستادیم
به بهانه آزادی بیان، اجازه میدهند تا فارسها با اسامی جعلی کردی بیایند و به تورکان فحاشی کنند و همراه با نظراتشان پرچم کوردستان را هم چاپ میکنند!!!! پرچم کردستان چه ربطی به ارسال نظر در ... دارد؟! در تمام صفحات نظر دهی ... پرچم کوردستان ولو در اندازه کوچک چاپ میشود!!!
سرود ملی کردستان سر از ... ... درآورده!!! در حالیکه هرگز سرود ملی آذربایجان در آن ... چاپ نشده است!!!
...
...
مرتب سعی دارند تا بین شهرهای آذربایجان جنگ بیندازند!!! یه مقاله آبکی چاپ کردند با عنوان «از اون بالایی» و سعی دارند تا با مطرح کردن اهانت علی دایی به تبریزیها بین اردبیل و تبریز جنگ بیدازند!!! مگر علی دایی نماینده اردبیلی هاست؟ نماینده اردبیلی ها آقای عباس لسانی است نه علی دایی. به بهانه نظر گویی علناً بین تبریزیها و اردبیلی ها جنگ می اندازند!!! آخه این هم شد نظر گویی؟؟!!
...
...
چندی پیش وزیر علوم و آموزش عالی از طرف مجلس اخراج شد زیرا نمایندگان آخوندی گفتند که جریان تجزیه طلبی در دانشگاهها بسیار زیاد شده و وزیر علوم قادر به کنترل آنها نیست. وقتی خود رژیم آخوندی معترف است که جریان تجزیه طلبی در دانشگاهها بحرانی شده، پس چرا برادر بسیجی ... رجزخوانی سر میدهد که تورکان هضم شده و چراغ امیدشان خاموش شده؟؟!!
مرتب شایعات چردندی چاپ میکنند که به ضرر آزربایجان است. جالب است که حتی در وب سایتهای معر.ف فارسی هم چنان مهملاتی دیده نمیشود بلکه از وب سایتهای جمهوری آخوندی فارس میگردند یکسری چرندیات  مرده کم اهمیت را زنده کرده و در ... چاپ میکنند!!!
...
...
... ... با کسب اعتماد برخی کاربرانش، توانسته هوبت آنها را شناسایی کرده و باعث دستگیری آنها توسط رژیم آخوندی شود. گویا کاربری با نام سهند توسط ... شناساسی شده و هویتش فاش شده. ... در مورد ... می گوید:
البته ... را نیز با یک مسخره بازی برای همیشه از اینجا راندند. عده ای به خاطر زبان تند و تیز ... دنبال شناسائی هویت واقعی او بودند و با گمانه زنی های مختلف بالاخره او را شناختند. یعنی عده ای که فکر میکردند همه چیز باید به نفع آنان باشد. ما در ... به صورت انسانی به مسائل نگاه میکنیم.
...
...
جناب ... نگفت که چگونه با گمانه زنی هویت ... را شناسایی کردند!!! همین برادر بسیجی ... با ادبیات چاله میدانی خودش بسیاری از کاربران آزربایجانی را از ... فراری داده و بارها خودش نیز اعتراف کرده!!! اگر این شخص به آینده آزربایجان مخصوصاً همدان اینهمه نگران است، پس چرا فعالان ملی را با ادبیات چاله میدانی فراری میدهد؟! در حقیقت مردم متوجه نیت پشت پرده ... شده و عطایش را به لقایش می بخشند و آنرا طرد میکنند.
قبل از پایان سخن باید سه چیز را به ... ... و برادران بسیجی استخدام شده در آنجا بگویم:
1 - فقط آزربایجان نیست که با جمهوری آخوندی فارس میجنگد. ملت عرب، ملت بلوچ و ملت ترکمن نیز پا بپای ما با جمهوری آخوندی فارس میجنگند و بزودی پیروزی خواهیم شد
2 - رژیم فاسد ایران از خارج توسط کشورهای همسایه دشمن محاصره شده. از درون هم 80% جمعیت ایران که غیرفارسها باشند درصدد تجزیه ایران جعلی هستند. مذاکرات هسته ای هم شکست خورد و بزودی تحریمهای بین المللی بیشتر خواهند شد
3 - داعش به مرزهای ایران رسیده و بالطبع اهل سنت ایران با آنها همصدا شده و با رژیم آخوندی فارس خواهند جنگید. در آنزمان ما ملل غیرفارس هم بلافاصله اعلان استقلال یکجانبه خواهیم کرد و مستقل خواهیم شد
> https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/profile.php?id=100008275900528
یاشاسین تورک آزربایجان
آتابای همدانی از جمهوری آزربایجان جنوبی با مرکزیت همدان 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn