تأثیر رفراندوم اسکاتلند بر آینده بریتانیا- آتابای همدانی

رفراندوم اسکاتلند بمنظور استقلال یا باقی ماندن بعنوان جزئی از بریتانیا یقیناً بعنوان یکی از مهم ترین اخبار قرن بیست و یکم خواهد بود. اغلب مردم اسکاتلند علیرغم زبان و مذهب یکسانشان با انگلستان، خواهان استقلال و جدائی از بریتانیا بودند و این امر نشان میدهد که تلاش استعمارگران برای آسیمیله کردن مردم در یک زبان مشترک بمنظور یکپارچگی کشور تلاشی پوچ و بیهوده است. اما سؤال تعجب برانگیز اینجاست که چه کسانی به استقلال اسکاتلند از بریتانیا، رأی منفی دادند؟!
در این رفراندوم حدود 55% از مردم اسکاتلند به استقلال پاسخ منفی و 45% پاسخ مثبت دادند و با اختلاف بسیار اندک، مخالفان استقلال پیروز شدند. اما چه کسانی به استقلال اسکاتلند پاسخ منفی داند؟! با بررسی این موضوع حقایق بسیاری در پس پرده روشن میشود که لازم است به آنها پرداخته شود.
1 . مهاجران خارجی که در اسکاتلند زندگی میکنند یقیناً به استقلال اسکاتلند رأی منفی دادند زیرا منافع آنان که کسب زندگی راحت است، در یک کشور ثروتمند و بزرگ مانند بریتانیا بیشتر تضمین میشود تا در یک کشور کوچک مانند اسکاتلند.
2 . فرزندان دو رگه حاصل از ازدواج بین انگلیس ها و اسکاتلندی ها. شخصی که یکی از والدینش بریتانیایی و دیگری اسکاتلندی است، یقینا از اتحاد اسکاتلند و بریتانیا سود میبرد، زیرا استقلال اسکاتلند بمانند جدایی سرزمین پدری و مادری آنان از همدیگر است.
3 . جیره خورهای بریتانیایی در اسکاتلند از استقلال اسکاتلند متضرر شده و ناچاراً بخاطر منافع مادی هم که شده از منافع ملی اسکاتلند چشم پوشی خواهند کرد. مثلاً آندسته از تجار اسکاتلندی که با بقیه بریتانیا تجارت میکنند یقیناً از استقلال بریتانیا نگران شده و ترجیح میدهند که از بریتانیا جدا نشوند. یا مأموران اطلاعاتی اسکاتلند که حقوقشان را از لندن میگیرند، نگران آینده شغلی خود هستند و مطمئن نیستند که آیا حکومت آینده اسکاتلند خواهد توانست به آن مأموران اطلاعاتی بریتانیایی در اسکاتلند اعتماد کرده و آنها را در مصدر کار نگه دارد یا اعتمادی به آنها نخواهد کرد و آن مأموران اطلاعاتی را با افراد مورد اطمئنان جایگزین خواهد کرد.
با در نظر گرفتن مسائل فوق میتوان فهمید که اغلب مردم اسکاتلند خواهان استقلال بودند ولی دولت بریتانیا پیش بینی چنین روزی را از قبل کرده بود و برای شکست دادن چنین رفراندومی، قبلاً آمادگی لازم را تدارک دیده بود. اسکان دادن مهاجران تازه وارد در اسکاتلند. وابسته کردن بسیاری از تجار و کارمندان اطلاعاتی اسکاتلند به اقتصاد بریتانیا، همه نقشه های پنهان بریتانیایی بودند که از قبل برای شکست دادن رفراندوم احتمالی در اسکاتلند طراحی شده بودند و در نهایت نیز نتیجه دادند.
اما در اینجا سؤالی پیش میآید. آیا استقلال خواهان اسکاتلند شکست خوردند؟!
کاملاً واضح است که استقلال طلبان اسکاتلند تا حدودی به پیروزی دست یافتند ولی به پیروزی کامل نرسیدند
در اینجا دست آوردهای استقلال طلبان اسکاتلند از رفراندوم را بررسی میکنیم
1 . رهبران بریتانیا وعده داده اند تا اختیارات بیشتری به اسکاتلند بدهند.
2 . مشروعیت بین المللی حکومت بریتانیا بر اسکاتلند تا 45% زایل شد.
3 . اسکاتلند بعد از کسب اختیارات بیشتر از بریتانیا، خواهد توانست بیش از پیش به تقویت روحیه استقلال طلبی بپردازد که زمینه لازم برای استقلال در رفراندوم بعدی را کسب خواهد کرد. شکست در رفراندوم اول بمعنی شکست در رفراندوم بعدی نیست.
و اما تأثیر رفراندوم اسکاتلند بر آینده بریتانیا چه خواهد بود؟
هر چند که بنظر میرسد بریتانیا در این رفراندوم پیروز شده است ولی با کمی تجزیه و تحلیل پی خواهیم برد که برگزاری این رفراندوم برای بریتانیا ضررهای بسیاری در برداشت. آقای الکس ساموند رهبر استقلال طلبان اسکاتلند چنان ضربه ای بر آینده امپراطوری بریتانیا زد که تأثیرات آن در آینده نزدیک حس خواهند شد. این تأثیرات عبارتند از:
  1 . فاصله گرفتن اسکاتلند از بریتانیا، بدنبال کسب اختیارات بیشتر
 2 . تشویق شدن کشورهای ولز و ایرلند شمالی برای کسب اختیارات بیشتر. اگر برگزاری یک رفراندوم توانست برای اسکاتلند اختیارات بیشتری مهیا کند، پس آنها نیز میتوانند با برگزاری رفراندومی مشابه، شانس خود را برای استقلال محک بزنند و در صورت شکست رفراندوم، لااقل اختیارات بیشتری کسب خواهند کرد.
3 . زایل شدن مشروعیت بین المللی بریتانیا در جهان. همه جهان متوجه شدند که اکثریت مردم بومی اسکاتلند خواهان استقلال هستند و بریتانیا با زیرکی توانست نتیجه رأی گیری را با اختلاف اندک بسود خود تمام کند. (این مطلب قبلاً شرح داده شد) 
پس میتوان چنین نتیجه گرفت که رفراندوم اسکاتلند، پیروزیهای کوچکی برای اسکاتلند به ارمغان آورد که میتواند ضمینه پیروزیهای بیشتر را در آینده مهیا کند. هرچند که بریتانیا ظاهراً توانست با زیرکی در این رفراندوم پیروز شود، اما یقیناً استقلال کشور اسکاتلند از بریتانیا یک واقعیت مسلم است که در آینده ای نه چندان دور به حقیقت خواهد پیوست. نتیجه این رفراندوم، پیروزی دائم برای بریتانیا نیست بلکه استقلال اسکاتلند از بریتانیا را به تأخیر انداخت.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008275900528
آتابای همدانی استقلال طلب آذربایجان جنوبی 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn