تمارض یا مرض مهندسى شده اقاى خامنه اى – قهرمان قنبرى

در مورد بسترى شدن و عمل جراحى پروستات على خامنه اى تحلیل هاى زیادى صورت گرفت،البته که باید انسانها را محق دانست که هر کدام تحلیلى خاص ارایه دهند،چونکه براى اولین بار است که در جمهورى اسلامى از بیمارى و درمان رهبر انقلاب بى پرده سخن گفته مى شود،تحلیل هاى زیادى گفته شد از جمله اینکه بیمارى در مرحله حاد است و نظام زمینه سازى مى کند براى انتخاب رهبر اینده و یا اینکه بیمارى به مرحله درمان رسیده و مى خواهند با نشان دادن بیمارى به صورت اشکار،حرفهاى مربوط به وخیم بودن بیمارى را شایعه و نادرست جلوه دهند و یا اینکه بسترى شدن و یا دور بودن رهبرى از امور،فرصت کارهایى به دولت روحانى بدهد که در وجود ایشان امکان پذیر نیست یا سخت است…..ولى بصورت گذرا یک تحلیل بود که در هیاهوى تحلیل هاى دیگر جدى گرفته نشد.
محمد نورى زاد اشاره کرده بود که رهبرى خودش ،براى برانگیختن احساس ترحم یا محبت این نمایش را راه انداخته است.
شاغلین در قسمت اورژانس بیمارستان همیشه از مراجعه کنندگانى که به عمد خود را به بیمارى مى زنند یا تمارض مى کنند مى نالند و بعضا حتى بصورت طنز براى بازدهى بهتر اورژانس وجود دستگاههاى دروغ سنج را در ورودى اورژانس ها لازم مى دانند!اما دلیل این تمارض چیست؟
روانشناسان و شاغلین بخش پزشکى هدف بیمار را جلب محبت اطرافیان مى دانند،یا بعد از اختلافات و دعواهاى خانوادگى براى انکه جلب محبت یا ابراز معصومیت کند یا از خطایى که اختلاف پیدا کرده طرف دیگر اختلاف یا دعوا از تقصیر فرد (تمارض کنند)چشم پوشى کند،دیده مى شود که یا اصولا تمارض به بیمارى مى کنند و یا حتى براى اینکه این تمارض را جدى نشان دهند،چند قرص دم دست را بقصد خودکشى مى خورند که تمارض بیشتر واقعى جلوه کند،که البته بعضا منتهى به نتایج تاسف بارى هم مى تواند بشود.
ارى هدف بیمار یا تمارض کننده جلب محبت اطرافیان است یا بنوعى بخشیده شدن بدون اینکه مورد اختلاف روشن شود و یا تقصیر کار عذر خواهى کند.و نقل قول نورى زاد که هدف اقاى خامنه اى جلب احساس محبت است، بنوعى صحیح است.
با شکافى که بعد از انتخابات ریاست جمهورى ١٣٨٨ در بین طرفداران اقاى خامنه اى در داخل افراد نظام افتاد و ایشان با حمایت بى چون و چرا از احمدى نژاد و سرکوب بى رحمانه معترضین و نتایج اسف بار اقتصاد کشور که همه بنوعى ایشان را تقصیر کار اصلى این جریانات و وضع موجود مى دانند و البته وضعیت شکننده و اشوبى که در کشورهاى اطراف حکم فرماست و بعضا نوک اتهام کشورهاى همسایه هم بروى ایران است،موقعیت رهبرى را شدیدا تضیف کرده است،هموست که گرداننده است و
وجهه پدر سالارى که ایشان و طرفدارانشان بر خود قایل بودند و حتى معترضین اش هم برایش قایل بودند در داخل سیستم فرو ریخت،دیگر اتوریته و تقدس سابق را حتى در بین هواداران خود هم ندارد،و همانطور که معلوم است لازمه ادامه یافتن هر دیکتاتورى وجود هاله تقدسى است که به دیکتاتور نسبت داده مى شود،و این هاله تقدس در مورد ایشان بعد از انتخابات جنجال برانگیز و حوادث بعدى فروپاشید،دیگر او مثل سابق قادر به ایفاى نقش تقدس گونه خود نبود،حتى احمدى نژاد هم جرات کرده بود که بر خلاف او سر بلند کند،این براى یک دیکتاتور کابوس است که زیردستان تا دیروز مجیز گویش در مقابلش سر بلند کنند و میدان بخوانند،بخاطر همین است که اقاى خامنه اى و تیم امنیتى اش تاکتیک تمارض را براى وى در مقیاسى بزرگتر طراحى کرده اند،ولى اینبار در مقیاس بزرگتر از اختلافات خانوادگى،در مقیاس جامعه پدر سالار ایران هم این تاکتیک قابلیت اجرایش را از چشم تیزبین مشاوران امنیتى پنهان نکرده است.ما همیشه در ضمن بیمارى،مرگ یا خطر مرگ قادر به بخشیدن هستیم حتى اگر دشمن خونى کسى هم باشیم خوب یا بد این نه فقط در سرشت جمعى ما بلکه در روحیه جمعى ملل بسیارى وجود دارد،تیم امنیتى حتى با زاویه عکسها سعى کرده است از ایشان چهره اى مهربان و رنجور و پدر گونه بسازد که سعى مى کردند به بیننده تلقین کنند که اقاى خامنه اى انسانى است از جنس خدا که شاید اشتباهات کوچکى مرتکب شده،ولى جنس او باز هم خدایى است و مستحق بخشش بخاطر اشتباهات سابقش است.
بر خلاف روال که ایشان به سختى کسى را قبول مى کنند،هر روز صدها نفر را در مقابل دوربین به ملاقاتش کشاندند از روحانى تا الهام چرخنده از هاشمى تا عمو پورنگ.
حتى خودشان در مصاحبه هنگام ترخیص از بیمارستان،بر خلاف روال همیشگى از تک تک ملاقات کنندگان مى خواست نام ببرد و حتى انقدر ذوق زده بود که از اینکه تمام مردم از ایشان نتوانستند عیادت کنند ناراحتى خود را پنهان نمى کرد.
این تمارض بر خلاف تمارضات فردى تمارضى مهندسى شده و با برنامه بود اینکه اصولا شاید نه مریضى در کار بود و اگر واقعا مرضى در کار بود،سوالى است که جوابش سخت باشد،ولى در اینکه این مریضى یا تمارض وسیله اى شد براى برانگیختن احساسات شورانگیز طرفداران اقاى خامنه اى،شکى در ان نیست.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn