کوبانی جنگ پان کردیسم با پان عربیسم- جلال کوردریلو

دوستان وروشنفکران آذربایجانی جنگ کوبانی ،برخلاف تصوربعضی ها ،جنگ انسانیت وآزادی با تروریسم ووحشیگری نیست ،چونکه طرفین شرکت کننده دراین جنگ کثیف ،چه داعش وچه پ،ک،ک و زیر شاخه های آن همگی از طرف سازمان ها ونهادهای بین الملل ونیز دول معتبر جهانی جزگروه های تروریستی وخطرناک محسوب شده وفاقد وجاهت مشروع وقانونی درنزد ملت هاومحافل جهانی هستند.جنگ کوبانی درعین حال،جنگ مذهبی ونوعی جهاد دینی هم نیست ،باز به این علت که هردو طرف محاربه دارای دین ومذهب سنی مشترک بوده ،وازآنجا که طبق فرموده پیشوایان دین مبین اسلام چون دعوای مسلم با مسلم حرام است،بنابراین وجاهت این نوع دیدگاه نیزبه طور خود به خود ازبین می رود.
دوستان بیایید نگاهی عمیق واستراتژیک نسبت به این جنگ وپیامد های احتمالی آن در آینده داشته باشیم،این جنگ درحقیقت ومتاسفانه جنگ کثیف بین “پان عربیسم “و”پان کردیسم “می باشد که هردوطرف محاربه وعوامل شرکت کننده درآن ،وجود سیم خاردار،مرزهای جغرافیایی،تابعیت کشورها ودولت ها برای شان بی معنی بوده وازکیلومترها دورتر برای تامین منافع ملی مردم ،ملیت ونژاد خودشان وتصرف سرزمین های جدید ومنابع انرژی به این منطقه آمده وبه هرکار ضد انسانی وضد حقوق بشری دست می زنند .
دور نیست ،به یاد آورید یکی دو ماه پیش را ،و واکنشی که کردها نسبت به حملات داعش درعراق داشتند.بارزانی ودیگر گروه های کرد نسبت به حملات وحشیانه وجنایات سبوعانه داعش بی تفاوت بوده وفقط هر روز درفکرالحاق قسمت هایی از جغرافیای سرزمین عراق ونیز ترکمن هابه منطقه تحت کنترل خودشان یعنی اقلیم کردستان بودند وشور وشعف کردها درآن هنگامه وصف ناپذیر بود.آن جمله گستاخانه بارزانی را دوستان به یاد دارندکه مرتب خطاب به ترکمن ها می گفت:اگرامنیت دربرابرداعش می خواهید باید سرزمین تان تاابدبه خاک کردستان ملحق شودونیروهای ما به هر شهری که وارد شوند دیگرآنجا راترک نخواهند کرد.جالب این جاست که همین شیوه دیپلماسی در سوریه نیز ازطرف سازما ن هاوتشکیلات کردها نظیر (پ ی دوی پ ژ)در قبال مردم سوریه وگروه های مبارز سوری اعمال می شد یعنی عدم همکاری با مبارزان سوری و ایجاد نفاق وتفرقه با هدف تضعیف این گروه ها وبی تفاوتی نسبت به جنایات بی رحمانه بشار اسد دیکتاتورسوریه ،وحالا جنگ به زمین وجغرافیای آنها کشانده شده است.
دوستان احساساتی بودن وسطحی نگری نسبت به مسائل حساسی مثل جنگ کوبانی را کنار بگذارید.درسیاست باید واقع بین وآینده نگربود امروز درمنطق هیچ آذربایجانی نمی گنجد که به طرفداری مادی ویا معنوی ازاین وآن گروه دراین جنگ کثیف برخیزدچون که احتمالا درآینده تبعات بسیارخطرناکی برای ملت ماخواهد داشت.بیایید قدری هم به ملت ومردم خودمان بیندیشیم.مشکلاتی که حرکت ملی آذربایجان ازقبیل وجود حالت انفعالی ویاس وسرخوردگی درحرکت ،نابسامانی حاکم برجریانات فعال درحرکت ملی آذربایجان وبحران دریاچه اورمیه ومسئله قره باغ…..غیره حاکم است ،همه وهمه اززمره مسائلی هستند که دست کمی از مسائل مربوط به کوبانی ،افریقا،غزه وجنبش سبز ندارند .بیایید به فکر ارائه راه حل برای این مشکلات مربوط به ملت خودمان باشیم که چراغی که به خانه رواست برمسجد حرام است . دغدغه قوبانی را نداشته باشیدمطمئنا بدانید که آن قدر دولت ،مجامع جهانی ،احزاب وتشکیلات های کردی هم سیاسی وهم مسلح وازهمه مهمتر روشنفکران وجوانان متعهد کردهستند که می توانند مشکلات خود رابدون نیاز ماحل کنند
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn