تروریسم کردی در مصاف با تروریسم داعش- آتابای همدانلی

شبه نظامیان داعش یک گروه اسلامی بسیار افراطی با عقاید قرون وسطایی هستند که توسط بعضی ابرقدرتها برای ایجاد جنگ و نا امنی در کشورهای اسلامی تربیت شده اند. البته خود اعضای این گروه نمی دانند که بازیچه غرب شده اند و گمان میکنند که در راه اسلام جهاد میکنند. درست مانند اعضای القاعده و طالبان که توسط سازمانهای جاسوسی آمریکا و بریتانیا شکل گرفته بودند تا با پیشروی شوروی به افغانستان مباره کنند.
شبه نظامیان داعش توسط وهابیون افراطی مانند عربستان سعودی تربیت شده اند و با حمایت غیر مستقیم و غیر علنی ترکیه، آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در حال انجام مأموریت هستند. هر چند که اهداف کشورهای حمایت کننده از داعش متفاوت است ولی هر کدام بنحوی سود می برند و بنابراین با همدیگر همکاری میکنند.
ببینیم که منافع کشورهای حمایت کننده از داعش چیست؟
1 . اسرائیل دشمن درجه یک کشورهای سوریه و عراق است و داعش نیز آن کشورها را به خاک و خون کشیده است.
2 . آمریکا و بریتانیا قصد سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه را داشتند ولی روسیه بشدت مانع میشد. اکنون شبه نظامیان داعش دارند همان کار را انجام میدهند ولی روسیه نمی تواند مداخله کند زیرا از آن میترسد که افراطیون داعش از طریق جمهوریهای مسلمان و ناراضی روسیه مانند چچنستان و داغستان به روسیه اعلام جنگ دهند.
3 . عربستان از رژیم ایران متنفر است و گلوی ایران را در دو منطقه فشار میدهد. ابتدا قصد دارد تنها متحد رژیم ایران یعنی بشار اسد را در سوریه نابود کند و دوم در نظر دارد حکومت شیعه در عراق را که با پشتیبانی ایران بر سر قدرت آمده است را نابود سازد.
4 . ترکیه که از جنگ مستقیم با تروریستهای اکراد پ ک ک خسته شده است، ترجیح میدهد بجای جنگ مستقیم با اکراد تروریست، از شبه نظامیان داعش استفاده کند. داعش با اکراد تروریست وارد جنگ علنی شده و این جنگ سالها بطول خواهد کشید و اکراد تروریست دیگر مجال جنگ با ترکیه نخواهند داشت.
5 . سود مشترک کشورهای غربی، اسرائیل، ترکیه و عربستان در آنست که داعش به ایران نیز حمله کند و ایران وارد یک جنگ داخلی شده و از فکر ساختن بمب اتمی منصرف شود. ترکیه و عربستان که از اوضاع منطقه آشنایی خوبی دارند، بدرستی میدانند که جنگ داخلی در ایران یعنی تجزیه ایران به کشورهای جدید.
چرا ایران از اکراد عراقی حمایت میکند؟
رژیم ایران در داخل کشور ایران با اکراد مبارزه میکند ولی در عراق به آنها کمک میکند!!!!! این پارادوکس دلالت بر آشفتگی رژیم ایران دارد که مجبور به همکاری با دشمن خود یعنی اکراد پ ک ک شده است. در اصل رژیم ایران به اکراد عراقی کمک نمی کند بلکه با داعش در خاک عراق میجنگد تا داعش به ایران وارد نشود. در حقیقت رژیم ایران ترجیح میدهد تا با داعش در خاک عراق بجنگد تا در خاک ایران
نقش روسیه در این میان چیست؟
روسیه موی دماغ کشورهای غربی شده است. حمایت روسیه از حکومت بشار اسد در سوریه، حمایت روسیه از ایران، حمله روسیه به گرجستان، حمله روسیه به اکراین، شواهدی هستند که نشان میدهند کشورهای غربی از دست روسیه بستوه آمده اند و قصد دارند تا آن کشور را تنبیه کنند. بهترین روش تنبیه کشور روسیه همان تکنیک دوران شوروی است. علت سرنگونی شوروی و تجزیه آن به دوازده کشور، بخاطر ورشکستگی اقتصادی بود. مهمترین درآمد شوروی صادرات نفت خام بود. درست چند ماه قبل از سرنگونی شوروی، کشور عربستان شیر چاههای نفت خود را باز و نفت خام زیادی روانه بازار کرد، طوریکه قیمت نفت به بشکه ای دوازده دلار سقوط کرد و کشور شوروی ورشکسته و سرنگون شد. اینبار نیز کشورهای غربی با همکاری عربستان سعودی و کویت در نظردارند تا همان سناریو را تکرار کنند. ولی اینبار هدف فقط روسیه نیست بلکه با یک تیر دو نشان خواهند زد. عربستان و کویت قرار است شیر چاههای نفت خود را باز کنند و نفت خام زیادی روانه بازار کنند تا قیمت نفت به بشکه ای زیر هشتاد دلار برسد. در آنصورت اقتصاد روسیه و ایران کاملاً ورشکسته شده و فلج میشوند. از طرفی دیگر هر دو کشور روسیه و ایران با آتشفشان خشم درون مرزی مواجه هستند و اکثریت استانهای آندو کشور خواهان استقلال هستند. ایران بنوبه خود مخفیانه نفت اضافی به کشورهای هندوستان و چین صادر میکند، و در این میان صادرات نفت اضافی عربستان و کویت باعث کاهش شدید قیمت نفت خام خواهد شد که ورشکستگی و سرنگونی روسیه و ایران را بدنیال خواهد داشت. البته عربستان و کویت نیز بخاطر این فداکاری در کاهش قیمت نفت خام، از طرف کشورهای غربی امتیازاتی خواهند گرفت. یکی از این امتیازات سرنگونی حکومت ایران و تجزیه ایران به چند کشور جدید خواهد بود و امتیاز دیگر معرفی علنی کشور فلسطین از جانب بریتانیا است. البته امتیازیات دیگری نیز خواهند بود که فعلاً ما مطلع نیستیم.
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2014/10/141013_l93_oil_prices
آینده اکراد در منطقه چه خواهد شد؟
اکراد طمعکار که در نقشه جعلی و مسخره ایکه از کردستان خیالی خود کشیده اند و قسمت قابل توجهی از خاک آذربایجان و ترکیه را در آن گنجانده اند، اثبات کردند که لیاقت دلسوزی ندارند و همان بهتر که در جنگ با داعش پوسیده شوند. کشورهای غربی با همکاری عربستان سعودی و ترکیه در نظر دارند تا داعش را به یک جنگ فرسایشی با اکراد تشویق کنند. البته چریکهای داعش نمیدانند که غیر مستقیم بسود غرب فعالیت میکنند. بلکه وهابیون عربستان مغز آنها را شستشو و به آنها وعده بهشت برین داده اند. عربستان پاداش خود را از غرب خواهد گرفت. ترکیه نیز با درایت و هوشیاری توانست اکراد تروریست را به یک جنگ داخلی فرسایشی طویل المدت بکشاند که اکراد دیگر قادر نخواهند بود کمر راست کنند. میدانیم که درآمد عمده اکراد از خرید و فروش مواد مخدر است. اکنون که اقلیم کردستان در جنگ است، مسیر خرید و فروش مواد مخدر نیز نا امن شده و متوقف خواهد شد. بنابراین اکراد تروریست به هموطن فروشی روی خواهند آورد. همان کاریکه بارها در تاریخ تکرار کرده اند و جنگهای بارزانی و طالبانی گواه آنست. از هم اکنون کردهای عراقی به رهبری مسعود بارزانی از گروه داعش نفت میخرند و به ترکیه می فروشند، آنهم در حالیکه کردهای سوریه زیر آتش توپخانه داعش در حال مرگ هستند. کردهای سوریه از ترکیه کمک میخواهند ولی از کردهای عراقی کمک نمی خواهند!!!! این امر نشان میدهد که کردها به هموطن فروشی روی آورده اند و ناسیونالیسم کردی که بریتانیا ساخته بود، در حال ویران شدن است. داعش به فروش نفت خود به کردهای عراقی ادامه خواهد داد و همزمان کردهای سوریه را بمباران خواهد کرد، تا زمانیکه کردهای سوریه و عراقی رو در روی هم دوباره به جنگ درآیند  و ناسیونالیسم کردی که ساخته و پرداخته بریتانیا بود، برای همیشه به زباله دانی تاریخ رود.
نقش بریتانیا در این میان چیست؟
بریتانیا خوب فهمیده است که کشور جعلی ایران در حال فروپاشی و تجزیه شدن است و امکان نجات آن نیست. بنابراین مجبور به همکاری با دنیای تورک ثروتمند شده است. کشور بریتانیا که خودش زمانی در پرورش ناسیونالیسم کردی، فعالیت میکرد، اکنون با ترکیه، آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی همکاری میکند تا ایران تجزیه شود و کردستان وارد یک جنگ طویل المدت فرسایشی با داعش شود. این یک برگه برنده برای دنیای تورک است. البته نباید زیاد به بریتانیا اعتماد کرد زیرا آن کشور همیشه اهل کلک و حقه است. ولی فعلاً که چشمان رهبران ترکیه باز است و بریتانیا دست همکاری دراز کرده، بهتر است آنرا به فال نیک گرفته و از این موقعیت استفاده کرد.
وظیفه آزربایجان جنوبی چیست؟
رهبران بیدار و زحمت کش آزربایجان جنوبی باید بدانند که تجزیه قریب الوقع ایران با اغتشاش و جنگ داخلی همراه خواهد بود، بنابراین برای یک جنگ داخلی باید آماده بود. پان فارسها از آزربایجان بشدت وحشت دارند، بهمین خاطر با سرعت بسیار اکراد طمعکار را در خاک آزربایجان جنوبی اسکان میدهند تا با ایجاد جنگ اکراد علیه تورکان در غرب، خودشان در جبهه شرق آسوده بمانند!!!! البته این افکار ملا بازار بسیار مسخره و غیر منطقی است. زیرا غیر از تورکان آزربایجان، دیگر ملل غیرفارس نیز با پان فارسها وارد جنگ خواهند شد و ملت آزربایجان در جنگ با پان فارسها تنها نخواهد ماند. از هم اکنون نماینده عرب احوازی در مجلس آخوندی تهدید کرده که صادرات نفت خوزستان (الاحواز) را متوقف خواهند کرد. ملت بلوچ تهدید کرده تا آزادی کشور بلوچستان غربی از چنگ فارسها به جنگ ادامه خواهد داد. ارتش آزربایجان جنوبی به اندازه کافی قدرتمند و با لیاقت است و ترسی از پان فارسها نیست. ولی اکراد تروریست که شبانه مثل یک موش ترسو میروند و یک چوپان تورک را در نوار مرزی ترور و فرار میکنند، ممکن است برایمان مشکل آفرین شوند. بنابراین باید برای ایجاد یک جبهه جنگ با اکراد تروریست در سمت غرب آماده شویم.
خوشبختانه رهبران ترکیه توانستند سر اکراد طمعکار را در جنگ با داعش مشغول کنند و این بسود ماست. از طرفی باید اعتماد بنفس مان قوی باشد زیرا جمهوری آزربایجان شمالی با ارتش قدرتمندش همیشه پشتیبان ماست. مخصوصاً که روسیه در لیست تنبیه دنیای غرب قرار گرفته و جمهوری آزربایجان شمالی تنها متحد قدرتمند دنیای غرب در منطقه قفقاز است و دنیای غرب برای تنبیه روسیه به ترکیه و آزربایجان قوی نیازمند است.
پیروزی ملت بزرگ آزربایجان جنوبی نزدیک است و نباید فریب جاسوسان مخفی رژیم آخوندی که رخنه در بین فعالان آزربایجان جنوبی کرده اند را بخوریم.
آتابای همدانی از کشور جمهوری آزربایجان جنوبی    
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn