ائلوین تافلر ، وزارت اطلاعات و کم تجربگی حرکت جوان ملی آزربایجان

در نظام نوین ، مقابله با حرکتهای مخالف فقط با کنترل دانایی ممکن است " ائلوین تافلر "
ائلوین #تافلر جامعه شناس ، اقتصاد دان وسیاستمدار پرآوازه غرب در کتاب مشهور خود " جابجایی قدرت " به نقش ] موج سوم [ یعنی دانایی اشاره داشته و قدرت جهان کنونی را در موج سوم دانایی تعریف می کند .
با نگاهی اجمالی به دیدگاه وی و حرکت چند سال اخیر #وزارت اطلاعات ایران در امور رسانه ای و نفوذ در حرکتهای اجتماعی همچون حرکت ملی آزربایجان به خوبی رد پای موذیانه نظریه های ائلوین تافلر را می توان مشاهده کرد . این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه بتوانیم با تعقیب رسانه های " نفوذی " از نحوه عملکرد آنها آشنایی داشته و ضد تاکتیک ، تاکتیکهای این رسانه ها را با تعریف علم " رسانه شناسی " میسر سازیم .
خوشبختانه مدتی است که جوانان حرکت ملی آزربایجان متوجه تاکتیک وزارت اطلاعات شده اند و مرتب رسانه های نفوذی را با سندو مدرک معین می سازند . چندی پیش پستی را با عنوان " حرکت ملی آزربایجان در انتظار بحران رسانه ای در آینده است " دقیقاٌ به این مورد اشاره داشتیم .
هدف از ایجاد #رسانه های موج سوم کنترل دانایی ، تحریف و از کار انداختن جریانهای واقعی در حرکت ملی آزربایجان است . اگر دقت کرده باشید این موج در 3 چهار ماه گذشته توانسته است در اثر بی تفاوتی و یا عدم شناخت علم رسانه ای از طرف فعالین ملی تا حدودی حرکت ملی آزربایجان را دچار سردرگمی کند ، تحریف #فراخوان 20 خرداد از طرف یک رسانه مشکوک که بعدها علناٌ از " سردار قاسم لو " و سپاه پاسداران حمایت کرد و شعار " مرگ بر تورکیه " داد ، و یا فراخوان 24 مهــر که با عدم بازبینی و دقت فعالین ملی و متاسفانه با موج سواری غیر معقول برخی آن بازدهی را که انتظار می رفت نداشت و شاید سبب از بین رفتن و کنترل موج خشم ملت غیور آزربایجان از فعالیتهای بی شرمانه تروریسم #کورد با همکاری جمهوری اسلامی در مناطق غربی آزربایجان شد .
متاسفانه تذکرات دلسوزانه فعالین #طیف مستقل #آزربایجان ، از جریان اخیر رسانه ای موذیانه ، ازطرف برخی دوستان به مثابه تخریب و یا عدم همکاری تلقی می شود . وقتی می گوئیم حتی در قبال مسئله تروریسم کورد اگر شرایط ایجاب کند سپاه آزربایجان هم باید کمک حال ملتمان باشد این بدان معنا نیست که حرکت ملی را کف بسته تحویل و درکنترل سپاه پاسداران درآوریم ، معتقدیم این سپاه و نیروهای نظامی آزربایجان هستند که باید همراه حرکت باشند نه ما . یعنی به نوعی دیگر می توان گفت این حرکت ملی آزربایجان است که باید حفظ کنترل ، کنترل دانایی شاخه های مربوط به حاکمیت را بدست آورد .
این مبحث ادامه خواهد داشت ...
مدیریت پیج : طیف مستقل آزربایجان - Gamt
شنبه سوم آبان ماه سال 1393
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn