اصلاً متوجه خطري كه اسلام گرايان تركيه را تهديد مي كند نيستيد!- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

به داود اوغلو؛
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
سخنان تأسف بار برخي از اسلام گرايان ترك پيرامون نابرابري حقوق زنان و مردان –و اخيراً داود اوغلو در پي اردوغان، وادارمان مي سازد كه سكوت نكنيم.
دليلي كه داود اوغلو براي نابرابري زنان و مردان آورد، حقيقتاً مايه بهت است: بالا بودن آمار افسردگي زنان! (نمي دانم كه آقاي گودرزي اساساً چه ربطي به خانم شقايق مي تواند داشته باشد!؟) بر اساس كدام تحقيق يا تحقيقات داود اغلو به اين نتيجه علمي رسيده كه بالا بودن ميزان افسردگي زنان شمال اروپا به برابري حقوق زنان و مردان ربط دارد!؟ بر چه اساسي بالا بودن ميزان افسردگي مردان در شمال اروپا را از زنان حذف كرده تا به نتيجه گيري مطلوب و عجيب خود برسد!! تازه مگر برابري حقوق زنان و مردان تنها به شمال اروپا محدود مي شود؟ تاكنون دلايل متعددي براي آمار بالاي افسردگي در شمال اروپا ذكر شده كه شامل هر سه جنس (مرد، زن و دگرجنسگرايان) مي شود و عدم تابش نور كافي در آن مناطق و به هم ريختن برخي از ساز و كارهاي روحي و رواني بر اثر فصول آن مناطق (كه چه ماه در سال پيوسته شب و زمستان است) و غيره قيد شده است كه هيچ ربطي به نتيجه گيري هاي عجيب و غريب اسلام گرايان ندارد. علاوه بر آن، آيا ميزان افسردگي تنها مولفه اي بود كه داود اوغلو براي ارزيابي اش بدان توجه كرد و نديد آمار بالاي تضييع حقوق زنان، خودكشي و به خصوص خودسوزي زنان، سنگسار زنان، تجاوز به ناموس، زندانيان زني كه چون تنها به رسوم تحميلي مردان پايبند نبودند، به زندان افكنده مي شوند و يا از حقوق اجتماعي شان محروم مي كردند و بسياري از آسيب هاي اجتماعي ديگر كه برخلاف غرب كه درباره آن آمار وجود دارد و رسانه اي هم مي شوند، در تقريباً تمامي كشورهاي خاورميانه، نه تنها آمارگيري علمي پيرامون شان وجود ندارد كه حتي همان آمارگيري هاي حكومتي نيز محرمانه است و يا منتشر نمي شود و يا اگر توسط فعالان مدني يا خبرنگاران منتشر شود، جرم محسوب مي گردد.
اساساَ اسلام گرايان امروز خاورميانه در جايگاه چنين مباحثي نيستند و شرايط شما آنقدر تأسف بار است كه در همان دين و مذهب كه ظاهراً مسأله كليدي اذهان تان است، مشكلات اساسي داريد. مي خواهيد به تعدادي اشاره كنم: دين و مذهب اقليت ها در تركيه هنوز از حد اظهارات رسمي و سخنراني هاي تعدادي از مقامات شان تجاوز نكرده است و همچنان تبعيض آميز است. مسلمانان فلسطيني كه در مسجد الاقصاء و تحت نظارت پليس اسرائيلي نماز جماعت برگزار كردند، بسيار خوش شانس هستند، چون سني مذهبان ايران بيش از سه دهه است كه نمي توانند در تهران نماز جماعت برگزار كنند و در مناطق سني نشين رسانه ها اذان به سنت سنيان بزنند. اتفاقاً مقامات رياكار ايران نيز از ابتداي انقلاب مرتبط از برابري حقوق و عدم تبعيض مي گويند و شعار مي دهند، اما رفتارشان 180 درجه مغاير با رفتارشان بوده و هست و مردم به ايشان تنها به چشن مشتي دلقك آماتور مي نگردند (آن گونه كه واژه هاي آخوند و روضه خوان در فرهنگ مردم ايران دارد جاي دلقك را مي گيرد كه اميدوارم با راهي كه شما در تركيه برگزيده ايد به نتيجه مشابهي منتهي نشود). شيعيان آمريكا بسيار سعادتمند هستند كه در آمريكا اجازه فعاليت آزادنه را دارند، چون در كشورهاي سني نشين خاورميانه سركوب مي شوند و حتي در ايران تنها شيعيان حكومتي اجازه نه تنها فعاليت آزاد دارند كه گفتن دروغ و افترا زدن به ديگران و هر جرمي ديگر را دارند. تمام مسلماناني كه در غرب زندگي مي كنند، سعادتمندتر از مسلمانان خاورميانه هستند چون در كشورهايي غربي كه در اقليت اند، رفتار مسيحيان و ديگران با آنان توأم با مدارا و آزادي دين و مذهب است، ولي مسلمانان خاورميانه، اقليت ها را كه هيچ، حتي يكديگر را تحمل نمي كنند و مثل آب خوردن به هم حكم ارتداد و تكفير و غيره مي زنند و يكديگر را قرباني مي كنند كه داعش تنها وحشي ترين و عريان ترين شان است و جملگي شان در اين تبعيض و ستم به درجات مختلف سهيم اند.
اردوغان در يك جلسه با پاپ نشست مي گذارد و از گفتگوي اديان و نفي اسلام هراسي سخن مي گويد، به فاصله تنها چند ساعت در جلسه با نمايندگان كشورهاي اسلامي مدعي مي شود كه غربي ها ما را دوست ندارند و تنها مرگمان را مي خواهند! (از اين جهان بيني "خاله زنگي" خجالت نمي كشيد!)به اين تناقض نام چه چيزي جز دروغگويي، رياكاري و موج سواري و عوام فريبي براي كسب شهرت و قدرت بيشتر مي توان گذاشت!؟ وقتي اردوغان كه مثلاً اسلام گرايي ميانه رو شناخته مي شود، چنين ديدگاهي پيرامون غرب دارد، بعد نگراني و هراس غربي ها را از رسوم و تعصب و تحجري كه نام آن را اسلام گذاشته ايد، اسلام هراسي مي خوانيد! همان گونه كه از تمدن اسلامي حرف مي زنيد و همزمان از جنون و جنايت و توحش داعش حمايت مي كنيد (يعني تركيه امروز حقيقتاً سياستمداري عاقل، دنيا ديده و تحصيل كرده تر از اردوغان ندارد كه اظهارتش سوژه رسانه ها و مايه مضحكه سياستمداران شده). اسلام هراس ترين مردم جهان اينك مقامات تركيه اند كه با تهييج و پشتيباني از داعش، ريشه هر نوع تمايلات ديني (حتي بلند مدت) نسبت به اسلام را در دنيا خشكانده اند و تنها مشتي خلافكار و جاني در كشورهاي غربي را جذب مي كنند كه بقيه شان نيز به زودي مثل سگ در خاورميانه كشته مي شوند. با اين عملكرد فاجعه بار نامسئولان كشورهاي خاورميانه، اردوغان مدعي است كه مشكلات منطقه را خودشان بدون دخالت ديگران مي توانند برطرف كنند، آن هم وقتي همزمان مرتب از آمريكا مي خواهد تا در سوريه دخالت نظامي كند!! در همين بحران سوريه شما ثابت كرديد كه هيچ يك نه تنها لياقت حل بحران هاي منطقه اي و حتي داخلي تان را نداريد و اگر كارها را به شما واگذارند به بدتر شدن شان منجر مي شويد، حتي براي كنترل بحران ها و عدم عمق يافتن فجايعي كه خودتان آفريده ايد، نه تنها نياز به دخالت خارجي داريد كه بعضاً نياز به اعمال زور از طرف كشورهاي خارجي و قدرت هاي جهاني داريد. عصبانيت اردوغان بيش از آن كه از بابت غرب يا حتي اسد باشد، براي شكست سياست هاي منطقه ايش و ديدن نتايجي عكس جاه طلبي هاي (عثماني وارش) است -مشابه عصبانيت مفرط روضه خوان هاي ايراني كه نه تنها متحدان شان را از دست داده اند، كه با وجود تلفات بالاي انساني (قصاص پاسداران) مزدوران شان سقوط كرده اند و كابوس هايشان يك به يك تعبير مي شوند- كه تحت لواي اسلام گرايي دنبال مي كرد؛ از مصر گرفته تا ليبي و از حاشيه خليح فارس تا سومالي.
با اين همه، هنوز اين ها مسئله اساسي شما نيست و شما نمي دانيد كه اردوغان و باند كوچك او دارد نه فقط تركيه بلكه آينده اسلام گرايان تركيه را به سوي چه فاجعه اي مي برد (و كار شما ماله كشي و توجيه گفتارها و رفتارهاي غيرمعقول اردوغان نيست، بلكه اصلاح آن است) و مقامات حزب عدالت و توسعه سال ها بعد از انتخاب اردوغان به عنوان نماينده حزب شان در انتخابات رياست جمهوري تحت عنوان "بزرگترين اشتباه استراتژيك قرن" ياد مي كنند ( و با اين كارهاي عجيب و غريب اردوغان ثابت شد كه نگراني ام از بابت انتخاب او به عنوان رئيس جمهور به جا بوده است)؛ آن هم زماني كه ديگر فرصت هيچ تجديدنظري براي شان نخواهد بود. چون رفتار متناقض اردوغان و نيروهاي امنيتي تحت امرش در مقابل كردها موجب شده كه با وجود "برداشتن گام هايي براي رفتن تبعيض"، نه تنها مناطق كردنشين تان آرام نشوند كه ملتهب تر گردند و در منطقه اينك نه چون گذشته كلاشينكوف كه توپ و تانك و زرهي هاي پيشرفته آمريكايي مثل خيار و گوجه فرنگي خريد و فروش مي شوند و در منطقه نيز يك خيزش بزرگ كردهاي منطقه رخ داده كه منتظر آن است كه آخرين فرصت هاي صلح با رفتارهاي پرخاشگرانه و ديوانه وار اردوغان به كما رود تا قيامي مردمي و مسلحانه را در شرق تركيه كليد زند. اين در حالي است كه اردوغان در تركيه اي كه يك عضو مهم ناتو است، مشخصاً رفتارهاي تحريك كننده اش را آغاز كرده و ارتش تركيه منتظر تنها يك چشمك آمريكاست (ولو پلك زدن اتفاقي) تا كار اسلام گرايان تركيه را براي هميشه يكسره كند و شما را بفرستد پيش مرسي، و مهمتر از آن ديديد كه اگر اوباما چندان تمايلي به چنين چشمك زدن هايي ندارد، "من ساكت نمي نشينم" و چگونه هم خلق هاي خاورميانه و هم ارتش مصر و بدنبال آن ارتش ليبي را در بعهده گرفتن نقش هاي مسئولانه و موثرشان آگاه، تهييج و هدايت كردم (و ليبي اي را كه مأمن اسلام گرايان تندرو، اخواني ها و تكفيري هاي تروريست بود و همه ليبي را از دست رفته مي ديدند، به فاصله كوتاهي نجات دادم كه در خرابكاري هاي آنجا نيز باند اردوغان سهيم بود و دخالت هاي به موقع ارتش هاي مصر و ليبي بر سر بزنگاه هاي تاريخي موجب بازگشت اعتماد به نفس ساير ارتش هاي خاورميانه نيز شده است) و روزي كه به اين نتيجه برسم ديگر اصلاح پذير نيستيد، شما ناگهان چشم باز مي كنيد و خود را هم درد مرسي خواهيد يافت. به همراه همسران اسلام گرايان تان در دعاهاي پس از نمازتان آرزو كنيد كه چنين روزي برايتان فرا نرسد؛ حجت تمام.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn