خلاصه ای از تاریخچه ایل قشقایی- ارسلان قشقایی

از آنجائیکه فارسها دشمنان علنی تورکان هستند و همیشه به طرق شیطانی سعی داشتند تا تاریخ و هویت تورکان را در ایران انکار کنند و مزخرفاتی سرهم کردند مبنی بر اینکه تورکان قشقایی در زمان صفویه از آسیای میانه به ایران مهاجرت کرده اند و از اینگونه مهملات بدون سند!! لذا وظیفه ماست که اثبات کنیم تاریخ تورکان قشقایی در سرزمینی بنام ایران کنونی، بسیار قدیمی تر از ورود زبان دری (تاجیکی) به ایران است. در اینجا اسنادی قدیمی و معتبر ذکر میشوند تا اثبات شود که سابقه زندگی تورکان قشقایی در استان خمسه (فارس) بسیار قدیمی تر از مهاجران دری (تاجیک) به این خطه است و کسانیکه مهاجر هستند خود فارسها (تاجیکها) هستند و قشقایی ها در این کشور، قدیمی تر از فارسهای مهاجر یعنی (تاجیکها) زندگی میکردند.
در کتاب «جامع التواریخ حسنی» در مورد ایل قشقایی سندی است که میگوید: «بای قره چون به حوالی شیراز رسید، سلطان ابراهیم لشکر بیرون آورده مصاف دادند. لشکریان ابراهیم غیبت نمودند و سلطان ابراهیم هزیمت یافته به ابرقوه آمد و بای قره پادشاه شد. بر حسب قرار چون به گندمان رسید احشام قشقایی معلوم کردند و او را گرفته پیش امیر زاده رستم بردند. او اعلام سریر اعلی کرد». این واقعه در سال 543 هجری قمری یعنی حدود 900 سال پیش رخ داده که بسیار قدیمی تر از دوره صفویه است و اثبات میکند که تورکان قشقایی بومی هستند و خود تاجیکها (فارسها) مهاجر هستند و از شمال افغانستان به این سرزمین مهاجرت کرده اند. 
سند دیگری که موجود است، پرچم باستانی قشقایی یورد است که جای توضیح فراوان دارد. در پرچم باستانی قشقایی یورد، تصاویری از گرگ و عقاب، یک کمان با سه تیر وجود دارند. در ضمن کلمه ای هم بزبان تورکی با الفبای تورکی باستانی نوشته شده. در میتولوژی تورکی، گرگ خاکستری سمبل قدرت، اتحاد، آزادی و عشق است. گرگ تنها حیوانی در طبیعت است که هرگز توسط انسان رام نمی شود یا باصطلاح بهتر، اسارت را نمی پذیرد. گرگ تنها حیوانی در طبیعت است که فقط یکبار در زندگی جفت گیری میکند و تا زنده است به جفت خود وفادار می ماند، در حایکه دیگر حیوانات هر سال یا هر چند سال یکبار جفت خود را عوض میکنند و بعضی چندین جفت میگیرند. گرگها بصورت گروهی زندگی میکنند و بدین طریق با اتحاد خود قادرند حتی شیر و پلنگ را هم بدرند. اما تصاویر گرگ و عقاب با هم، معنی دیگری دارد. هرگاه تصاویر گرگ و عقاب با هم ترسیم شوند، اشاره به آیین شامانیسم میکند. شامانیسم دین باستانی بسیاری از تورکان در گذشته بود که حتی در اروپای شرقی و در آمریکای شمالی نیز در بین سرخپوستان رایج بوده است. (امروزه فقط گروه اندکی از سرخ پوستان آمریکای شمالی بر دین شمانیسم باقی مانده اند و این دین باستانی منسوخ شده است). از آنجائیکه امروزه ایل قشقایی همه مسلمان هستند، این سؤال پیش می آید که چرا در پرچم باستانی قشقایی یورد، تصاویر عقاب و گرگ یعنی سمبل شامانیسم ترسیم شده؟
جواب بسیار ساده است. پرچم قشقایی در زمان بسیار قدیمی ترسیم شده که ملت قشقایی تازه مسلمان شده بود ولی چون کماکان آیین شامانیسم بر زندگی آنان تأثیر میگذاشت، بنابراین در پرچم باستانی نیز جای پایی باز کرده بود. برای تأیید این ادعا میتوان به دو کلمه بکار رفته در پرچم مذکور نیز اشاره کرد. کلمه اول واژه «قشقایی» است که با الفبای عربی یعنی اسلامی نوشته شده و دلیل بر مسلمان بودن ملت قشقایی در آنزمان است. اما واژه دوم، که در قسمت چپ پرچم است با الفبای باستانی تورکی نوشته شده که امروزه آن الفبا منسوخ شده ولی اثبات میکند که قشقایی ها در آنزمان قادر بودند با الفبای تورکی باستان نیز بنویسند. این سند گواه آنست که پرچم قشقایی بسیار قدیمی است و به زمانی میرسد که قشقایی ها تازه مسلمان شده و تازه خط عربی یاد گرفته بودند، زیرا کماکان الفبای تورکی باستان و دین شامانیسم در زندگی آنان تأثیر میگذاشت. بعضی از فارسهای افراطی ادعا میکنند که الفبای تورکی باستان فقط در ترکستان شرقی رایج بود و بس. ولی شاهد هستیم که در پرچم باستانی قشقایی نیز دیده میشود. اخیراً در استان اراک که جزئی از خاک آذربایجان جنوبی است، کتیبه ای با الفبای تورکی باستان کشف شده و اثبات میکند که الفبای تورکی باستان در آذربایجان و قشقایی یورد نیز رایج بود.
لازم به توضیح است که در زمان قدیم شخصی بنام «مانی» که آیین «مانوی» را بوجود آورد و اهل همدان بود، کتابش را با الفبای تورکی باستان نوشته بود و امروزه صفحات زیادی از آن کتاب با الفبای تورکی باستان در موزه ها موجود است. بعضی از فارسهای افراطی که دشمنان تورکان هستند، چنین ادعا میکنند که کتاب «مانی» بزبان پهلوی نوشته شده بود و بعدها به تورکی ترجمه شده!! جواب چنین است که «مانی» در عین حالیکه فیلسوف بود، نقاش ماهری هم بود و در حاشیه کتابش نقاشیهای بسیار زیبایی کشیده و کنار نقاشیهایش بزبان تورکی با الفبای تورکی باستان آیینش را نوشته و این مطلب اثبات میکند که کتاب «مانی» با الفبای تورکی همانا اصل اوریجنال است.
اما فلسفه سه تیر و کمان در پرچم قشقایی باستان چه معنی میدهد؟
در پرچم باستانی قشقایی، یک کمان با سه تیر (اوچ اوخ) دیده میشود. در اعتقاد شامانیسم به سه نیاز اساسی انسان یعنی «جسمی، روانی، عاطفی» سه تیر (اوچ اوخ) گفته میشود. این اعتقاد در آیین هندو نیز وجود دارد. جالب توجه است که امروزه در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا و ژاپن، احزاب سیاسی با نام «سه تیر» نامگذاری شده اند که میخواهند به مردم بگویند که آنها هر سه نیاز مردم را در نظر خواهند داشت. سه تیر (اوچ اوخ) در ادبیات امروز جهانی بمعنی سلامت روحی، روانی و عاطفی جامعه است. بخاطر همین است که علامت بازیافت و تمیز نگه داشتن طبیعت نیز با علامت «سه تیر منحنی» ترسیم شده است که اشاره به شامانیسم دارد.
ملاحظه میکنید که با استناد به پرچم باستانی قشقایی یورد، معلوم میشود که ملت قشقایی مهاجر نبوده، بومی و قدیمی است و کسانیکه مهاجر هستند، خود فارسها (تاجیکها) هستند که به سرزمین قشقایی یورد مهاجرت کرده اند.  
تهیه و تنظیم از ارسلان قشقایی  
فیس بوک قشقایی سسی<br/><a href="<a href=http://oi61.tinypic.com/149ttzl.jpg" target="_blank">View Raw Image">

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn