عامل جنایات اخیر نیجریه تنها بوکوحرام نیست! که بی مسئولیتی مقامات آن کشور نیز هست- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
پس از این همه جنایات مکرر بوکوحرام، جامعه جهانی نگران شده و آمادگی اش را برای کمک به نیجریه اعلان کرده و مقامات نیجریه در حالی که "تقریباً هیچ اقدام قابل ملاحظه ای" برای جلوگیری از جنون زدگان بوکوحرام صورت نداده اند، در کمال وقاحت اعلام نیز کرده اند که موافق کمک های جامعه جهانی یا اتحادیه آفریقا برای حل مشکل نیستند، از دو حال خارج نیست: یا مقامات کنونی نیجریه چنان مست حکومت اند که چنان جنایاتی برای شان بی اهمیت است (به خصوص که در ماه های اخیر به جای جلوگیری از تکرار جنایات بوکوحرام بدنبال تبلیغات انتخاباتی شان هستند!) یا شریک جرم بوکوحرام اند (و از طریق مقامات محلی با آنان تبانی کرده اند) و می ترسند که ارتباط های شان لو برود؛ به خصوص که تعدادی از عملیات بوکوحرام به گونه ای صورت گرفت که یا در جلوی چشم ارتش نیجریه بود یا بدون درگیری شان با ارتش سراغ قتل عام مردم رفتند که هر دو به این معنی است که مقامات کنونی نیجریه "شریک جرم" هستند و دستان خودشان نیز آلوده است. دیگر تماشا کافی است و باید جامعه جهانی دست به کار شود.
دیدیم که اگر ارتشی در جلوگیری از جنایات شبه نظامیان جدّی باشد، به راحتی از پس آن دیوانگان برمی آید. همان گونه که ارتش های کامرون و چاد چنان کردند و شکست سختی به بوکوحرام وارد ساختند. در حالی که ارتش نیجریه حتی یک عملیات قابل ملاحظه علیه بوکوحرام صورت نداده چه رسد که با اقداماتی مانع از تکرار کشتار و ربایش مردم توسط بوکوحرام شود و بوکوحرام در شمال شرقی نیجریه هر کاری دلش می خواهد می کند و کارشان به جایی رسیده که شهر تصرف می کنند و در روستاها پاکسازی قومی صورت می دهند! آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا دیگر نباید به هیچ وجه به امید وعده های تکراری "مقامات بی مسئولیت نیجریه" بی کار بنشینند (حتی اگر شده از طریق بمباران مواضع بوکوحرام از طریق هواپیماهای بدون سرنشین همچون افغانستان و پاکستان) و حالا نیاز به تصمیماتی عاجل هست، رئیس جمهور کنونی نیجریه یا برای مقابله با بوکوحرام پیش از انتخابات ریاست جمهوری دست به کار می شود یا منتظر عواقب بی عملی و بی مسئولیتی اش می نشیند. با این کارنامه حداقل چیزی که انتظار مقامات بی کفایت نیجریه را می کشد، "حضور در دادگاه جنایت جنگی" به جرم "شراکت و تبانی" با جنایات بوکوحرام است. این آخرین فرصت رئیس جمهور نیجریه است و اگر تردید دارد می تواند از آنانی که "هشدارهایم را جدّی" نگرفته اند، از آن دسته که زنده مانده اند بپرسد که چه بر سرشان آمده است؛ حجت تمام.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn