تورکستان کاشان را بهتر بشناسیم ــ ارسلان قشقایی

همانطور که واژه «تورک» بصورت «ترک» نیز نوشته می‌شود، واژه «کوشان» بصور «کشان» یا «کاشان» نیز بکار برده شده‌اند. «کوشان‌ها» یا «کشان‌ها» طایفه‌ای از تورکان در شمال هندوستان، افغانستان، چین و آسیای میانه بودند که شهرت امپراطوری آنها در تمام کتب قدیمی درج شده.
زمین کشانی و ترکان و چین – ترا باشد آن همچو ایران زمین
در مرکز ایران نیز مستقر بودند و شهر کاشان یادگار آنهاست.
حتی فردوسی طوسی نژاد پرست نیز «کوشان یا کشان» را سرزمین تورک معرفی کرده و می‌نویسد که سردار تورک «کاموس کشانی» به جنگ رستم رفت. علی اکبر دهخدا نیز واژه «کشان» را معادل «کوشان، کشانی، کشانیه» نوشته و در ادامه می‌نویسد که شهر کاشان در آسیای میانه قرار دارد، که با آن حساب «کاشان» همان «کشان یا کوشان» شهر تورکان است.
علی اکبر دهخدا در معنی واژه «کاشان» چنین مینویسد: «کاشان شهری است در ماوراءالنهر و وادی اخسیکت دم دروازه آن واقع شده».
پس با استناد به ادعای علی اکبر دهخدا که تمام مطالبش را با سند و دلیل تحریر کرده، شهری که در آسیای میانه «کشان» نام دارد همان «کاشان» است. و نام شهر کاشان ایران نیز برگرفته از شهر تورکان کشان است.
در بعضی لهجه‌های تورکی، واژه قشقایی بصورت کشکایی ذکر شده. در ضمن نام یکی از طوایف معروف قشقایی هم کشکولی است که احتمالاً از واژه «کشانی یا کوشانی» برگرفته شده‌اند. جمع بندی این مطالب نشان می‌دهند که به احتمال قوی ملت قشقایی از تبار کشانیها یا کوشانها باشند. امپراطوری تورکان کشان بسیار قدیمی بود که از چین، هندوستان، آسیای میانه تا افغانستان، ایران و کشور عیلام باستان گسترده شده بود. میدانیم که پایتخت کشور عیلام باستان شهر «شوش» بود که در کتب قدیمی شهر «سوس» تلفظ شده. علی اکبر دهخدا نیز در معنی کلمه «سوس» مینویسد: «سوس همان شوش است». فردوسی طوسی که خودش رسماً یک ضد تورک بود، شهر سوس «شوش» را شهر تورکان می نامد.
سوس شهر ترکان بکین آختن – بدان روی لشکر برون تاختن
پس می‌بینیم که شهر شوش (سوس) پایتخت کشور عیلام باستان نیز به ادعای خود فردوسی شهر تورکان بود و مردمش تورک بودند. پس شاهد هستیم که با استناد به مدارک فوق الذکر، جغرافیای تورکان در سرزمینی بنام ایران بسیار وسیع‌تر از آنیست که گمان می‌رود.
قوم فارس در زمان شاه برای محو کردن بافت تورکی شهر کاشان، اقوام مختلفی را به آن شهر کوچاندند. امروزه شهر کوچک کاشان پنج زبانه است که بدینگونه هستند: تورکی، تاتی، راجی (رایجی)، بیذوی، قهرودی. چون مردم آن شهر زبان همدیگر را نمی‌فهمند بناچار فارسی حرف می‌زنند که زبان رسمی کشور است.
تورکان کاشان به قالی بافی شهرت جهانی دارند. اما رژیم شوونیستی فارس اقدام به ایجاد یک کارخانه تولید فرش ماشینی در کاشان کرده که صنعت قالی بافی تورکان کاشان را در معرض خطر جدی قرار داده!!
هرچند شهر کوچک کاشان را چند زبانه کردند ولی بازهم آن شهر باستانی شهر تورکان محسوب می‌شود و همیشه پاره تن اقلیم قشقایی یورد خواهد ماند.
تهیه و تنظیم از ارسلان قشقایی
فیس بوک قشقایی سسی
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn