چرا قبر خمینی را به قبر فراعنه تبدیل کردند؟؟؟!!!- آتابای همدانلی

با توجه به اینکه حدود سه دهه از مرگ خمینی میگذرد، چرا اکنون در این بحران اقتصادی که گریبانگیر رژیم آخوندی شده است به این سرعت در حال مجلل کردن قبر خمینی هستند، آنهم بعد از زمان زیادی که از مرگ خمینی میگذرد؟؟؟!!! لابد کاسه ای زیر نیم کاسه است.
رژیم آخوندی ایران در حالی به مجلل کردن قبر خمینی پرداخته که در محاصره اقتصادی است و حتی پول برای مایحتاج ضروری مردم ندارد و علیرغم اعتراض حزب اللهی ها به مجلل کردن بسیار تشریفاتی قبر خمینی ادامه میدهد که حتی با اعتراض خانواده خمینی نیز مواجه شده است!!!! پس قبر این ملا خمینی فراموش شده را چرا به این سرعت و شتاب زده  بسیار مجلل آرایش میکنند؟؟؟!!!
می دانیم که در طول تاریخ فقط قبور سه دسته از افراد باقی مانده اند:
دسته اول افرادیکه قهرمان ملی هستند مانند ستارخان
دسته دوم افرادیکه مذهبی هستند مانند آرامگاه حضرت علی
اما خمینی نه قهرمان ملی بود و نه یک شخص مذهبی. بلکه یک سیاستمدار بیسواد وابسته به اجنبی بود و  باعث مرگ بیش از نیم میلیون انسان شد و حتی نوده دختریش نیز بدون حجاب در دانشگاه کانادا عکس گرفت و گفت که به حجاب اجباری اعتقادی ندارد و با اینکارش بر آرمانهای خمینی، فلان چیز ریخت. پس مشخص است که بعد از سرنگونی رژیم آخوندی حاکم بر ایران، مردم خشمگین قبر خمینی را نابود خواهند ساخت. اما یک عامل دیگری نیز است که میتواند قبر یکنفر را سالم نگه دارد، حتی اگر آن شخص شرور بوده باشد.
دسته سوم افرادیکه قبور بسیار مجلل و هنری دارند که ساختمان قبر بسیار باشکوه و مجلل است و حیف خواهد بود تا آن قبر بسیار هنری و باشکوه نابود شود. مانند قبر فراعنه مصر. هرچند فراعنه مصر بسیار ظالم بودند اما حتی بعد از ظهور اسلام، قبور فراعنه را سالم نگه داشتند زیرا بنای آنها بسیار باشکوه بود.
هم اکنون که رژیم آخوندی حاکم بر ایران متوجه شده که 100% در حال سرنگونی است، بنابراین بفکر افتاده که با ترفندی موذیانه قبر خمینی را مانند قبور فراعنه باشکوه بسازد تا بعد از سرنگونی حکومت آخوندی فاسد، مردم بخاطر ساختمان باشکوه و مجلل قبر خمینی، آنرا نابود نسازند و نگه دارند، تا شاید انگلستان بعد از دهها سال بتواند با کمک جعل تاریخ و ساختن چهره ای انسانی از خمینی آدمکش، بتواند یک زیارتگاه کذائی از خمینی برای آیندگان بسازد و دوباره با نام دین و ملا بازار بر مردم ساده لوح ایران حکومت کند.
برای خواندن مقالات بیشتر به فیسوبک آتابای همدانی مراجعه نمایید.
آتابای همدانی از کشور آذربایجان جنوبی و شمالی   
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn