چرا ارتش روسیه وارد سوریه شد؟!- آتابای همدانی

ترجمه این مقاله بزبانهای دیگر آزاد است بشرطیکه نام نویسنده ذکر شود و محتوای مقاله بدون سانسور و تحریف معنکس شود
بعد از آغاز بهار عربی، کشور آمریکا به بسیاری از کشورهای عربی کمک کرد تا از شر دیکتاتورها خلاص شوند. ولی هیچوقت به سوریه کمک نکرد و اجازه داد تا بشار اسد بر اریکه قدرت باقی بماند. کشورهای عربستان سعودی و ترکیه بارها گفتند که بشار اسد باید برود ولی در گوش آمریکا و انگلستان نرفت که نرفت!! از این آب گل آلود در سوریه، دو کشور سود می برد، اول اسرائیل بود، که شاهد نابودی دشمن دیرینه اش سوریه بود و دوم ایران بود، که گمان میکرد می تواند روزی از سوریه بعنوان سکوی عملیات نظانمی بر علیه غرب استفاده کند!!
اما چرا آمریکای مثلاً باهوش تعلل میکرد؟! چرا آمریکا در سرنگونی بشار اسد تعلل میکرد؟! آنهم به قیمتی که روابط آمریکا با دوستانش مانند عربستان سعودی و ترکیه در حال سرد شدن بود!!
پاسخ واقعی را خود آمریکا میداند ولی شاید رئیس جمهور آمریکا یعنی باراک اوباما تجربه کافی در امور سیاسی و نظامی نداشت و گمان میکرد که با تجهیز بسیار مختصر مخالفان بشار اسد میتواند با هزینه اقتصادی و دیپلماتیک بسیار اندک، آینده سوریه را در مسیر متافع آمریکا قرار دهد!! باراک اوباما به طولانی شدن سناریوی سوریه و هشدار دوستانش مانند عربستان سعودی و ترکیه بی توجه بود!!
از طرفی توافق هسته ای موقت بین ایران و آمریکا، که باعث بهت و حیرت جهان شد و روبط آمریکا را با بسیاری از دوستانش مانند اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج عربی (خلیج فارس) سرد کرد، ضعیف بودن استرانژی رئیس جمهوری آمریکا را محک زد. وقتی اکثریت سناتورهای کنگره آمریکا از باراک اوباما در مورد کوتاه آمدن در برابر ایران سؤال کردند، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، به صراحت گفت، که کشور آمریکا از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست که با ایران وارد جنگ شود و هنوز آثار زیان بار خسارت جنگ آمریکا با عراق مرتفع نشده است!! تحلیل ضعیف باراک اوباما و اظهار آن از تریبون بین المللی، بمعنی تشویق روسیه برای دخالت علنی در سوریه بود. روسیه چنین تحلیل کرد، اگر آمریکا از نظر اقتصادی در شرایطی نیست که با ایران رو در رو شود، آیا میتواند با روسیه رو در رو شود؟! ارتش روسیه هزار مرتیه از ارتش ایران قویتر است، اگر آمریکا رو در رو شدن با ایران را صلاح نمی داند، پس حتماً رو در رو شدن با روسیه را اصلاً صلاح نخواهد دید.
در حقیقت، سماجت باراک اوباما بر توافق هسته ای موقت بین ایران و آمریکا، هزار و یک مشکل برای آمریکا و متحدانش در پی داشت، که به چند تا اشاره میشود:
1 . شکاف افتادن بین سناتورهای کنگره آمریکا
2 . سردی روابط آمریکا با کشورهای متحدش مانند، اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج عربی
3 . پایین آمدن سطح اعتبار آمریکا در جهان
4 . ورود ارتش بزرگی از روسیه به سوریه و مداخله نظامی و سیاسی علنی روسیه در سوریه
5 . ایجاد پایگاههای نظامی جدید روسیه در سوریه که توان نظامی روسیه را در حمله احتمالی به کشورهای غربی، اسرائیل و آمریکا بیشتر میکند
6 . افزایش تنشها در خاورمیانه، می تواند به افزایش قیمت نفت منجر شود، که کلید نجات روسیه و طلسم ورشکستگی دنیای غرب مخصوصاً آمریکا خواهد بود.
7 . عقب نشینی آمریکا در مقابل ایران میتواند باعث تقویت جسارت کشور چین در مقابل آمریکا شود
8 . بعضی از متحدان امروزی آمریکا را میتواند به روسیه نزدیک سازد
خلاصه میتوان چنین تحلیل کرد، که توافق هسته ای موقت بین ایران و آمریکا، هرچند هم موقت باشد، یک برد مشخص برای ایران و روسیه و یک باخت رسوا کننده برای آمریکا بود و مقدمه ای برای حضور روسیه در خاک سوریه و احتمالاً در عراق نیز خواهد بود..
آتابای همدانی از کشور آذربایجان جنوبی و شمالی  Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn