چرا رژیم خامنه ای، شیعیان سنندج را سنی معرفی میکند؟!- ارسلان قشقایی

در حالیکه میدانیم کمتر از 5% استان سیستان و بلوچستان شیعه است و مابقی سنی، رژیم ایران همیشه به آن 5% شیعه توجه بسیاری دارد و در تلویزیون مرتب از شیعیان استان بلوچستان سخن می گویند!! اما در استان افشار تورک (کردستان جعلی)، نزدیک به 50% جمعیت شیعه است، اما رژیم خامنه ای همیشه استان کردستان را سنی معرفی میکند!! حتی در ویکی پیدیای فارسی که کاملاً تحت انحصار رژیم ایران است و حتی یک کلمه نمی توان در آن تغییر ایجاد کرد، شهر سنندج را کاملاً سنی معرفی میکنند و حتی اشاره ای مختصر به وجود شیعیان آنجا نمی کنند!! چرا؟!
شیعیان استان افشار شرقی (کردستان جعلی) عمدتاً تورک و اقلیتی هم لر هستند.
1 . آیا شیعه گری در رژیم خامنه ای فقط در جلوی دوربین تلویزیون خلاصه میشود؟!
2 . آیا رژیم جمهوری اسلامی ایران واقعاً عرق شیعه گری دارد یا چنین تظاهر میکند؟!
3 . رژیم جمهوری اسلامی ایران، چه گلی بر سر شیعه زده است؟!
4 . اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران واقعاً عرق شیعه گری داشت، چرا کردها سنی عراقی را دسته دسته به استانهای افشار تورک (کردستان جعلی)، آذربایجان غربی و اقلیم قشقایی یورد می کوچاند؟!
5 . اگر جمهوری اسلامی واقعاً عرق شیعه گری داشت، چرا تاکنون حتی یکبار از شیعیان افغانستان و پاکستان حمایت نکرده و اجازه میدهد که آنها را قتل و عام کنند؟!
6 . اگر جمهوری اسلامی واقعاً عرق شیعه گری داشت، چرا شهر تورک شیعه سنندج را عمداً به کردهای سنی مهاجر هدیه میدهند؟!
7 . اگر رژیم ایران عرق شیعه گری داشت، چرا تاکنون حتی یکبار، شیعیان استان کردستان را در تلویزیون نشان نداده است؟!
8 . چند سال پیش دولت تایلند، با ابزار نظامی اقلیت مسلمان کشورش را سرکوب میکرد. (سه استان جنوب تایلند مسلمان هستند). با توجه به آنکه مسلمانان تایلند عمدتاً شیعه هستند، جمهوری اسلامی ایران هیچ عکس العملی از خود نشان نداد و کشتار شیعیان تایلند را محکوم نکرد!! چرا؟!
آنچه که مسلم است، رژیم ایران نه عرق شیعه گری دارد و نه عرق اسلامی، بلکه یک حکومت افراطی راسیستی بر محور فارس گرایی است که برای مشروع نشان دادن اعمال ضد انسانی و ضد اخلاقیش از ابزار مذهب استفاده میکند. کشوریکه با هیچکدام از کشورهای اسلامی رابطه حسنه ندارد، چگونه مسلمان است؟!
شما فقط یک کشور اسلامی نشان بدهید که رابطه حسنه با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد!!
رابطه دوستی ایران با سوریه هم یک رابطه صمیمانه نیست بلکه یک رابطه سیاسی و نظامی است. دیکتاتور سوریه یعنی خانواده اسد، علوی هستند و علوی گری در ایران بشدت سرکوب میشود!! اگر بشار اسد به ایران بیاید، طبق قوانین جمهوری اسلامی مسلمان درجه 2 معرفی میشود!!
در مورد گروه حماس هم مسئله بسیار روشن است. حماس یک گروه سنی افراطی است، همان سنی هایی که در تهران و شهرهای فارس نشین اجازه ساخت مسجد ندارند!! اگر رهبران حماس به ایران بیایند و اگر بر حسب اتفاق بخواهند نماز بخوانند، باید بروند در خیابان نماز بخوانند، زیرا که سنی هستند و سنی ها در تهران اجازه ساخت مسجد ندارند!! آیا به چنین روابط مسخره، میتوان گفت صمیمانه؟!
همان حوثی ها در یمن که شدیداً توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت میشوند، اگر به ایران بیایند، اعدام میشوند، زیرا آنها شیعیان پنج امامی هستند و به امام زمان اعتقاد ندارند. در ایران اگر شیعه به امام زمان اعتقاد نداشته باشد، او را مرتد می نامند!!
آنچه که اثبات میشود، جمهوری اسلامی ایران، نه تنها هیچگونه عرق شیعه گری ندارد بلکه هیچگونه عرق اسلامی هم ندارد، فقط ابزاری است در دست اربابان خارجی، که سه وظیفه را دنبال میکنند:
1 . ایجاد جنگ بین کشورهای اسلامی به بهانه رقابت بر سر شیعه و سنی
2 . وارد کردن عربستان سعودی یعنی مرکز اسلام، به یک جنگ همه جانبه و ویرانگر
3 . ترویج شوونیسم فارس زیر سایه اسلام و عبای ملاها
خدا عاقبت و آخر این کشور را بخیر کند، زیرا شوونیسم فارس محور جمهوری اسلامی ایران، برای بقای حکومت خود، با شیطان وارد معامله شده است و آینده ای بس خطرناک و خونین منتظر این مردم بدبخت است.
ارسلان قشقایی
فیس بوک قشقایی سسی
     Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn