بیانیه ی آذوح به مناسبت روز دانشجوی آذربایجان: نجات اورموگولو و حمایت از زندانیان سیاسی

سخن گفتن و نوشتن از 19 اردیبهشت و به مناسبت این روز، سهل ممتنع است. به راحتی می توان صفحات تاریخ را ورق زد و به این برگ زرین حرکت ملی آذربایجان جنوبی رسید، اما به سختی می توان به قدر کافی از اثر ژرفش بر شکل گیری و فرمسازی حرکت نوشت. 19 اردیبهشت و قیام تاریخی دانشجویان در شهرهای مختلف آذربایجان بارها و بارها، سینه به سینه و سطر به سطر، تکرار شده و دیگر دانشجوی سیاسی آذربایجانی می داند پیش از او بوده اند کسانی که در این روز و در خفقان 1374 فریاد ملت خویش گشته اند.
امسال نیز همچون روال عادت شده ی سالیان سپری شده ی جمهوری اسلامی ایران، روز دانشجوی آذربایجان با دهها زندانی سیاسی و آزارها و شکنجه ها همراه گشته است. هنوز سعید متین پور در حبس است، یوروش مهرعلی بیگلو در ماراتن اعتصاب غذاست، بهنام شیخی سهم ثابت روزانه ای از باتومهای برقی دارد؛ و این لیست، پایان ندارد...
بازداشت و دستگیری روزافزون فعالین سیاسی آذربایجان عادت نیروهای امنیتی ایران و سیاستگذاران رژیم جمهوری اسلامی شده و روزی نیست که خبری از دستگیریها به گوش نرسد و حکایتی از رنجها و شکنجه ها بیان نشود. مبارزانی که بدون در نظر گرفتن آینده ی خویش و به واقع با فداکردن زندگی خود، هستی شان را به پای ملت آذربایجان ریخته اند و بایستی که این ایثار مورد قدر قرار گرفته و ارزش فراوان داده شود.
این روزها اما قلب آذربایجان نیز دیگر رمقی برایش نمانده و نگین فیروزه ای در جدال مرگ و زندگی است. نگین آذربایجان به عمد و به دلایل سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران خشکانده می شود تا هم ملت آذربایجان را از منطقه بکوچانند و هم به خواسته های اتمی خود در حاشیه ی اورموگولو برسند. سال جاری و تابستان داغ پیش رو آخرین فرصت نجات دریاچه است. جایی که مرگ و زندگی آذربایجان در دستان ملت و فعالین سیاسی است تا خود تصمیم بر مرگ یا زندگی خویش بگیرند.
ملت آذربایجان!
جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح که پیش از این نیز پیشنهاد نامگذاری سال 1393 با عنوان "سال تکریم زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی و نجات اورموگولو" را ارائه داشت باور دارد بخش اعظم نیروی حرکت ملی آذربایجان جنوبی بایستی که در سال جاری بر این دو موضوع اختصاص یافته و با همکاری و همبستگی تشکلات و فعالین سیاسی در این سمت حرکت نمود.
ما آشکارا اعلام می کنیم در ماههای آتی برای برگزاری تجمعات خیابانی و برگزاری اعتصاب غذای دسته جمعی و نامحدود در برابر ادارات و استانداریها از تمامی توان خود بهره برده و تلاش خواهیم نمود. این امر گرچه شاید به بهای آشکار شدن اعضا و فعالین نیز تمام شود اما اگر قرار است مرگ اورموگولو رقم بخورد، همان بهتر که ما نیز همچون نگین فیروزه ای این خاک سر در خاک فروبریم.
مرگ اورموگولو یا جان یوروش و سعید و بهنام و لطیف و... مسایلی نیستند که بشود بر سرشان شوخی کرد و یا جدی نگرفت. زندانیان سیاسی آذربایجان به مثابه مغز متفکر ملت، از سوی رژیم مورد حملات بی وقفه قرار گرفته اند. اورموگولو نیز به عین قلب آذربایجان اسیر شوکهای جمهوری اسلامی گردیده و بایستی که بازوان ملت آذربایجان به یاری بشتابند.
جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح رسما اعلام می کند بنا بر اسناد، مدارک و تصاویر فراوانی که بعضا منتشر شده و بسیاری نیز بنا به دلایلی هنوز مجال انتشار نیافته اند، موضوع اورموگولو رابطه ی مستقیم با موضوع اتمی ایران دارد و ابعاد پروژه ی "زمین سوخته" در آذربایجان جنوبی آنچنان حیرت آور و جنایتکارانه است که تنها از دست رژیم جنایتکاری چون ایران برآید. ملتی که بداند یکی از دو دلیل اصلی رژیم برای خشکاندن دریاچه، پیشبرد پروژه های زیرزمینی در آذربایجان جنوبی است و باز هم سکوت کند بدون شک محکوم به مرگ است.
ما باور داریم در صورت همکاری فعالین آذربایجانی می توان رژیم ایران را مجبور به سرخم کردن در مقابل خواستهای به حق ملت آذربایجان نمود. اعتراضات سه هفته ای شهریود 90 ثابت کرد در صورت همکاری گروهها و فعالین سیاسی می توان چنین اعتراضات منحصر به فردی به راه انداخت و مبارزه را با توده های عظیم مردم پیوند زد.
سال جاری، باید، به سال نجات اورموگولو و آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان تبدیل گردد.
فراموش نکنیم که تاریخ، وجدان و نسل آتی آذربایجان به نظاره ی ما نشسته اند.
گوج، بیرلیکده دیر...
18 اردیبهشت 1393
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn