Yetər artıq utanmaqda yaxcı şeydir!- Eldar Güneyli

 1

Farsın şuar yazan şovonistləri

İran futbol takımının adını

Saçma “ Fars iftixarı”səsləndirib

İranlıları farsca adlandırırlar

     Özgə gücü ilə damad olurlar

     Fəxrlərini fars adına yazırlar.

2

İran , İraq şələmçə cəbhəsində

Azərbaycan ordusu gücü ilə

İranı savaşda qalib edənlər

İranlı yox bəlki fars adlandırırlar

     Azərbaycanlıya həmvətən deyib

     Fəxrlərini fars adına satırlar.

3

Ərəb ölkəsinin neftin-qazın satıb

Sərmayəsin farsistanda yatıranlar

Xalqların dilin yasaqlayıb

Onları fəlakətdə yaşadanlar

     Ərəbləri həmvətən adlandırıb

     Fəxrlərini fars adına satırlar.

4

Bugün yirmibirinci əsirdə

Neçə dilli qurulmuş bir ölkədə

Başqa xalqlar ilə yaşayıb

Onlara həmvətən deyənlər

     Özlərini çağdaş insan göstərib

     Fəxrlərini fars adına satırlar.

5

Ey özlərini farsca demokrat sayıb

Azərbaycanlıya həmvətən deyənlər

Milli haqsızlıqları ölkəsində görüb

Fars şovonizmin qarşısında susanlar

     Futbol takımı farslardan uluşmayıb

     İftixarları fars xalqına yaraşmayır.

    

 6

Ey özlərini Azərbaycanlı sayıb

Farslara həmvətən söyıəyənlər

Ölkənin yaradıcılığında canın-malın verib

Şovonistlərin təhqirinə məruz qalanlar

     Haçana qədər ölkənizdə qul yaşayıb?

     Fəxrlərinizi özgələr adına satacaqlar?

7

Ey Azərbaycanın satqın depotatı

Azərbaycan adına alırsan maaşı

Təmsil edirsən məclisdə Farsları

Xalqımıza alırsan hanki haqları?

     Satırsan sərvətlərimizə Farsistana

     Gətirirsən fəlakəti Azərbaycana.

8   *- Şair Baltacı Araz

Ey Azərbaycanın politikaçıları

Sandalıya üstə dava qoparanları

Özündən başqalarını sevməyənləri

100-ildən bəri ölüləri dirildib tanıdanları

     Çağın istiqlalçı şaririni* baykot edənləri

     Xalqın içindı güvənlərin itirənləri.

9   *- Otay Butay Vətəndir

Ey Azərbaycanın istiqlalçıları

Məsuliyyət daşımayan yalançıları

Xalqımızı milli şüura yoxsun qoyanları 

Azərbaycanı əsarətdən qurtarmağa

     Xalqımız milli şüura silahlanmalıdır

     Milli şüurun manifesti* taninmalıdır

    

     Eldar Güneyli

     16.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn